Webmodule voor zzp'ers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 november 2020

Pilot beoordeling arbeidsrelaties

Het kabinet wil voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn bij de werkverschaffer (schijnzelfstandigen). Daarom wordt gewerkt aan een online vragenlijst (webmodule) voor opdrachtgevers om vooraf helderheid te krijgen of iemand buiten dienstbetrekking kan gaan werken. De pilot moet op 11 januari 2021 van start gaan.

Met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in 2016 is, in tegenstelling tot wat de bedoeling was, de onduidelijkheid over de status van ZZP-ers niet bepaald afgenomen. Inmiddels is ook wel duidelijk dat er vanuit het huidige kabinet geen nieuwe wetgeving meer zit aan te komen en de problematiek feitelijk wordt doorgeschoven naar een volgende regering. 

In verband met de eerdere verwachting dat er wel nieuwe wetgeving zou komen, was de handhaving in het kader van DBA op een lager pitje gesteld. Dat zal wel veranderen, maar eerst wordt een andere ontwikkeling in gang gezet: een webmodule voor de beoordeling van een arbeidsrelatie. In januari 2021 start de eerder aangekondigde pilot van deze webmodule voor de kwalificatie van een arbeidsrelatie. Na afloop van deze pilot volgt dan striktere handhaving van de regels. Dit zou eerst per 1 januari 2021 gebeuren, maar nu is duidelijk dat dit niet vóór 1 oktober 2021 zal plaatsvinden. 

De positie van zelfstandigen staat al lange tijd ter discussie. Sommige ZZP-ers zijn schijnzelfstandig; hun relatie met een opdrachtgever voldoet dan aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst (loon, gezagsverhouding, persoonlijke arbeid). Het is één van de arbeidsmarktproblemen die door de commissie Borstlap aan de orde werden gesteld. Het kabinet heeft in de afgelopen jaren maatregelen proberen te nemen, maar deze zijn steeds vroegtijdig gestrand. Het plan voor de webmodule was nog wel actueel en in ontwikkeling, hoewel het beleid rond ZZP-ers mede door de coronacrisis vertraging heeft opgelopen. Vanaf 11 januari 2021 moet alsnog een pilot van start gaan. 

Webmodule is hulpmiddel 

De webmodule is een online vragenlijst om de arbeidsrelatie te kunnen kwalificeren. Door de vragen in te vullen, moet voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijk worden of zij opdrachtgever en opdrachtnemer zijn of eigenlijk werkgever en werknemer. In dat laatste geval zullen ook loonheffingen en SV-premies verschuldigd zijn. Bij de pilot voor deze webmodule vullen beiden vrijwillig en anoniem de vragenlijst in. Daaruit volgt een indicatie van de arbeidsrelatie. Er zijn drie opties: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht, er zijn sterke aanwijzingen van een (fictieve) dienstbetrekking of er is geen oordeel mogelijk. Tijdens de pilot heeft zo’n uitkomst geen juridische status; het dient vooral ter voorlichting. Welke invloed het recente arrest van de Hoge Raad heeft, waarin met name staat dat de werkelijke situatie in de praktijk de arbeidsrelatie bepaalt, moet nog nader worden bestudeerd.

Voorlopig geen striktere handhaving 

De pilot zal in ieder geval zes maanden duren, waarna een evaluatie volgt. Op basis van die evaluatie neemt het kabinet een beslissing over het vervolg van de webmodule. De bewindslieden bekijken dan ook op welk moment de striktere handhaving bij schijnzelfstandigheid wordt opgestart. De handhaving start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. Daarmee wordt de handhaving opnieuw uitgesteld. De Belastingdienst handhaaft voorlopig alleen als blijkt dat een opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd of aanwijzingen van de fiscus niet opvolgt. In de tussentijd wil het kabinet een ‘breed maatschappelijk gesprek’ over arbeidsrelaties voortzetten. De inzichten die hieruit voortkomen, kunnen gebruikt worden voor regulering van de arbeidsmarkt. Daarbij zal het belangrijk zijn hoe de politieke kaarten na de verkiezingen in maart 2021 geschud zijn. Wij houden de vinger aan de pols en zullen u regelmatig informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

Deel dit artikel: