NOA vakman met verstand van zaken
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Consumentenvoorwaarden

Uw NOA-vakman heeft verstand van zaken en geeft u het juiste advies. Hij staat niet alleen zelf garant voor zijn werk, maar heeft ook de nakomingsgarantie van branchevereniging NOA (Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven) achter zich. In de consumentenvoorwaarden staan duidelijk de rechten en verplichtingen van u - als particuliere opdrachtgever - en het bedrijf, de opdrachtnemer.

NOA-bedrijven hanteren algemene voorwaarden, zodat alle rechten en verplichtingen voor opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk zijn. Geen kleine lettertjes, maar heldere afspraken! Vanwege specialistische werkzaamheden zijn er verschillende voorwaarden:

Uw voordelen en zekerheden

  • Alle bedrijven die bij NOA zijn aangesloten, hanteren algemene Consumentenvoorwaarden die in samenspraak met Vereniging Eigen Huis en de Consumentenbond zijn opgesteld.
  • De consumentenvoorwaarden voor afbouwwerkzaamheden, voor natuursteen en natuurstenen grafwerken zijn altijd te downloaden, zodat voor u helder is welke rechten (en plichten) u hebt.
  • De offerte van een NOA-vakman is tenminste 30 dagen geldig. Als meerwerkopdrachten meer dan 10% van de prijs van het werk bedragen, moet dat schriftelijk worden overeengekomen.
  • Een NOA-bedrijf geeft meerdere jaren garantie op het werk (met uitzondering van natuursteen). Als deze garantie niet kan worden gegeven, zal het NOA-bedrijf dit aan u melden.
  • Een eventueel geschil kan worden voorgelegd aan de onafhankelijke Geschillencommissie Afbouw of Natuursteen. De ondernemer moet de uitspraken van de Geschillencommissie altijd nakomen. Meer te weten komen over garantie.