NOA werkt voor jou!
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Wie is en wat doet NOA

De Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven is dé brancheorganisatie voor ondernemers van een stukadoors-, vloeren-, terrazzo-, natuursteenbewerking-, blokkenstel-, plafond- en wandmontage of allround afbouwbedrijf. NOA is een moderne werkgevers- en brancheorganisatie.

Wie of wat is NOA

Het bestuur van de vereniging behartigt tezamen met een professioneel secretariaat alle collectieve en individuele belangen van aangesloten ondernemers. We hebben zo’n 1.600 leden die gezamenlijk representatief zijn voor tenminste twee derde van de totale omzet in de afbouw- en natuursteenbranche. Daar waar individuele bedrijven te klein zijn, kan NOA namens het collectief een sterke vuist maken. Samen met alle aangesloten ondernemers houden we de naam en het niveau in onze branches hoog.

NOA ondersteunt je graag bij díe zaken waar je je niet alle dagen mee bezig houdt, maar die wél heel belangrijk zijn voor jouw onderneming. Met een NOA-lidmaatschap hou je zelf meer tijd over voor de kernactiviteiten van jouw bedrijf.

Wat we doen

Eigenlijk heel simpel: we nemen je werk uit handen. Door juist die dingen te regelen waar je geen zin in hebt, waar je het te druk voor hebt of geen kaas van hebt gegeten. We regelen bijvoorbeeld het pensioen en de opleidingen voor alle werknemers in de bedrijfstak, maar zijn er ook voor al jouw individuele vragen. We bieden je juridisch advies, hebben een incassoservice, geven reclamevoorbeelden, helpen bij ontslagzaken, ziekteverzuim en nog veel meer. Daarnaast ontvang je van ons altijd het laatste nieuws en treden we namens de branche op als gesprekspartner. En last but not least: je profiteert van flink wat financieel voordeel.

Statuten, huishoudelijk reglement en lidmaatschapsverplichting NOA


In de statuten van de NOA zijn bepalingen vastgelegd over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de vereniging. Het huishoudelijk reglement bevat de
nadere inrichting en organisatie van de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven. In de lidmaatschapsverplichting staat beschreven dat alle NOA-leden in het verkeer met particulieren de algemene consumentenvoorwaarden moeten toepassen.

Privacyreglement

In het NOA Privacyreglement staat beschreven hoe we omgaan met de verwerking van persoonsgegevens. Je kunt het privacyreglement hieronder downloaden.

Jaarverslag

Ieder jaar publiceert de secretaris van onze vereniging een jaarverslag over het voorgaande jaar. Download de verslagen van de afgelopen jaren.