Helderheid en zekerheid
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Voorwaarden & garantie

Met onze algemene voorwaarden verklein je jouw ondernemersrisico. Er zijn speciale consumentenvoorwaarden en standaard voorwaarden voor zakelijke opdrachtgevers. Daarmee maak je aan jouw klanten helder onder welke voorwaarden jij voor hem/haar werkt en beschrijf je belangrijke aspecten over koop, levering en garantie. Natuurlijk mogen de voorwaarden alleen door NOA-leden worden gebruikt.

Omdat de consument op grond van de wet een zeer sterke rechtspositie inneemt, hebben we in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis speciale consumentenvoorwaarden ontwikkeld. En samen met onze huisadvocaat zijn slimme algemene voorwaarden voor zakelijke klanten opgesteld, zodat rechten en plichten duidelijk omschreven staan.

Het is belangrijk dat je de juiste voorwaarden van toepassing verklaart. We adviseren ook om een exemplaar van de algemene voorwaarden bij de offerte of opdrachtbevestiging mee te sturen en hiernaar te verwijzen. Onze zakelijke voorwaarden zijn voor alle NOA-leden hetzelfde, maar vanwege de garantie en Geschillenbeslechting is er onderscheid in de consumentenvoorwaarden voor afbouwwerkzaamheden en voor natuurstenen bouwwerken en/of grafwerken.

Vertrouwen geven en zekerheid bieden

Klanten verlangen - en verdienen - een goede kwaliteit van product en dienst! In het bijzonder moeten particuliere opdrachtgevers goed geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden van de producten en diensten van een bedrijf dat NOA-Afbouwgarantie of Natuursteengarantie geeft. Daarnaast wordt vaak garantie verlangd en moet de overeenkomst voor alle partijen eerlijk en objectief zijn. Betrouwbaarheid is voor consumenten van grote betekenis. Doordat wij de voorwaarden in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hebben opgesteld geeft dat nog net wat meer vertrouwen dat de afspraken met een NOA-bedrijf goed geregeld zijn.

Afwijken van algemene voorwaarden

NOA-leden moeten de consumentenvoorwaarden verplicht hanteren. Het is wel toegestaan om van de algemene voorwaarden zakelijke markt af te wijken. Misschien gaat een opdrachtgever met een bepaald artikel niet akkoord, of vind je zelf een passage in de algemene voorwaarden ongelukkig. In dat geval kun je in de offerte of opdracht een zin opnemen, zoals “in afwijking van het bepaalde in de algemene voorwaarden zakelijke markt is artikel… lid… niet van toepassing”.