verschillende btw-regelingen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Lage btw

Er zijn regelingen waarbij voor stucwerk en isolatiewerkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar, en bepaalde type vloeren, het lage btw-tarief van 9% mag worden gerekend. Oplettendheid is geboden, omdat er aan de verschillende regelingen andere voorwaarden worden gesteld en de regering de lage btw wil verhogen.

  1. Permanente regeling voor stukadoorswerk 
    Bedrijven mogen het lage btw-tarief van 9% in rekening brengen voor werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar, die particulier bewoond worden. Voor het vaststellen van de leeftijd van de woning is de dag van eerste ingebruikname van de woning bepalend. Voor het vaststellen of bepaalde werkzaamheden wel of niet onder de regeling vallen, kunt u de handleiding raadplegen.
  2. Regeling voor het isoleren van woningen
  3. Lage btw flakes-, giet- en coatingvloeren: beperkte mogelijkheden