Gebruikt het kabinet ondernemers als melkkoe?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 april 2024

Mkb winstvrijstelling

De lasten voor het mkb blijven zich opstapelen. In de Voorjaarsnota van het (demissionair) kabinet staat dat de mkb-winstvrijstelling in 2025 verder omlaag gaat naar 12,03%.

De mkb-winstvrijstelling is een belastingkorting voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (IB), die losstaat van het urencriterium. IB-ondernemers kunnen standaard een percentage in mindering brengen op hun winst. Jarenlang was de winstvrijstelling 14%, maar die werd met ingang van 2024 verlaagd naar 13,31%. Omdat het oorspronkelijke plan was deze winstvrijstelling te verlagen naar 12,7% werd verwacht dat dit in 2025 zou gebeuren. Er is nu echter voorgesteld om de mkb-winstvrijstelling met ingang van 2025 verder te verlagen naar 12,03%. 

Forse verlaging

Dat is een zeer forse ingreep. De daling is bovendien ook veel sterker dan eerder is toegezegd. De voorgenomen maatregel zal er eerder toe leiden dat ondernemers minder investeren, wat een negatief effect heeft op de economie. In dezelfde nota staat ook het plan om de energiebelasting voor bedrijven flink omhoog te laten gaan.

Oproep om alternatieve dekking

Koepelorganisatie VZN, die opkomt voor de belangen van zelfstandig ondernemers en waarbij NOA voor de sectie OZP Afbouw is aangesloten, heeft haar ongenoegen al geuit. “Bij veel zelfstandig ondernemers staat de koopkracht toch al onder druk, door stijgende inkoopprijzen die men niet altijd kan doorberekenen in tarief of prijs. En nu worden ze door de regering ook nog eens gebruikt als melkkoe. Dat is zeer zorgelijk”, aldus VZN-voorzitter Cristel van de Ven. VZN heeft het demissionaire kabinet en de formerende partijen opgeroepen om te zoeken naar alternatieve dekking voor de regeringsplannen, en om niet verder te morrelen aan de mkb-winstvrijstelling.

In augustus moet het kabinet definitief besluiten over de plannen. Ook MKB-Nederland en VNO-NCW hebben al laten weten met het demissionaire kabinet en de formerende partijen over de plannen te willen praten.

 

Deel dit artikel: