Pilot is gestart
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
21 januari 2021

Webmodule beoordeling arbeidsrelaties

Het kabinet wil voorkomen dat ingehuurde zelfstandigen feitelijk in dienst zijn bij de werkverschaffer (schijnzelfstandigen). Daarom is er nu een online vragenlijst (webmodule) voor opdrachtgevers om vooraf helderheid te krijgen of iemand buiten dienstbetrekking kan gaan werken.

Ga direct naar de nieuwe webmodule

Met de invoering van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in 2016 is, in tegenstelling tot wat de bedoeling was, de onduidelijkheid over de status van ZZP-ers niet bepaald afgenomen. Inmiddels is ook wel duidelijk dat er vanuit het huidige demissionair kabinet geen nieuwe wetgeving meer zit aan te komen en de problematiek wordt doorgeschoven naar een volgende regering. 

De positie van zelfstandigen staat al lange tijd ter discussie. Sommige ZZP-ers zijn schijnzelfstandig; hun relatie met een opdrachtgever voldoet dan aan de kenmerken van een arbeidsovereenkomst (loon, gezagsverhouding, persoonlijke arbeid). Het is één van de arbeidsmarktproblemen die door de commissie Borstlap aan de orde werden gesteld. Het kabinet heeft in de afgelopen jaren maatregelen proberen te nemen, maar deze zijn steeds vroegtijdig gestrand.

Webmodule is hulpmiddel 

De webmodule is een online vragenlijst om de arbeidsrelatie te kunnen kwalificeren. Door de vragen in te vullen, moet voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer duidelijk worden of zij opdrachtgever en opdrachtnemer zijn of eigenlijk werkgever en werknemer. In dat laatste geval zullen ook loonheffingen en SV-premies verschuldigd zijn. Bij de pilot voor deze webmodule vullen beiden vrijwillig en anoniem de vragenlijst in. Daaruit volgt een indicatie van de arbeidsrelatie. Er zijn drie opties: de opdracht kan buiten dienstbetrekking worden verricht, er zijn sterke aanwijzingen van een (fictieve) dienstbetrekking of er is geen oordeel mogelijk. Tijdens de pilot heeft zo’n uitkomst geen juridische status; het dient vooral ter voorlichting. Welke invloed het recente arrest van de Hoge Raad heeft, waarin met name staat dat de werkelijke situatie in de praktijk de arbeidsrelatie bepaalt, moet nog nader worden bestudeerd.

Voorlopig geen striktere handhaving 

De pilot duurt in ieder geval zes maanden, waarna een evaluatie volgt. Op basis van die evaluatie neemt een nieuw kabinet een beslissing over het vervolg van de webmodule. De bewindslieden bekijken dan ook op welk moment de striktere handhaving bij schijnzelfstandigheid wordt opgestart. De handhaving staat op een lager pitje en start in ieder geval niet vóór 1 oktober 2021. De Belastingdienst handhaaft voorlopig alleen als blijkt dat een opdrachtgever opzettelijk voor schijnzelfstandigheid heeft gezorgd of aanwijzingen van de fiscus niet opvolgt. Wij houden de vinger aan de pols en zullen u regelmatig informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.

Naar de nieuwe webmodule

Deel dit artikel: