Verduurzamingsdruk zal door klimaatbeleid toenemen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
25 april 2024

Investeren in verduurzaming

Om klimaatdoelstellingen te halen, zal de Nederlandse regering de druk bij bedrijven en inwoners steeds verder opvoeren. In de Voorjaarsnota van het demissionaire kabinet worden plannen gemaakt om de CO2-heffing nu bij grote uitstoters neer te leggen, maar uiteindelijk moet de CO2-uitstoot bij iedereen omlaag. Er zijn diverse subsidies om daar nu al aan bij te dragen.

Minister Jetten van Klimaat en Energie heeft voorgesteld om de grote vervuilers CO2-heffing te laten betalen. Die inkomsten kunnen dan worden gebruikt om meer bedrijven te laten investeren in verduurzaming. In de voorjaarsnota stelt Jetten ook voor om waterstof onder het lage tarief van de energiebelasting te laten vallen. Zo wil hij het gebruik van onder andere waterstof als schone brandstof stimuleren. Waterstof kan ingezet worden als brandstof, in waterstof-brandstofcellen, waterstof-generatoren en in waterstof-warmtepompen of -boilers.

Uiteindelijk moet de CO2-uitstoot bij iedereen omlaag. De druk om te verduurzamen zal in de toekomst blijven toenemen. Als je kans ziet om nu te investeren in verduurzaming is jouw bedrijf straks beter voorbereid op toekomstige aanscherpingen van het klimaatbeleid.  

Subsidies voor verduurzamen van je bedrijf

Je kunt gebruikmaken van verschillende subsidies als je jouw bedrijf wilt verduurzamen:

  • ISDE: subsidie voor onder andere isolatie, warmtepompen, biomassaketels en energiebesparende maatregelen. Let op: Zonnepanelen vallen vanaf 2024 onder de EIA, niet meer onder ISDE-subsidie. Meer info over ISDE.
  • MIA/Vamil: fiscaal aantrekkelijke manier om te investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, zoals elektrische voertuigen, afvalverwerking, waterbesparing, duurzame verpakkingen en veel meer. Meer info over MIA en VAMIL.
  • SDE++: subsidieregeling voor grootschalige opwekking van elektriciteit uit zon, wind, geothermie en biomassa. Ook het ombouwen van groot materieel behoort hier tot de mogelijkheden. Op 10 september 2024 start een nieuwe aanvraagronde voor subsidie. Een aanvraag moet goed worden voorbereid, dus tijdig de mogelijkheden onderzoeken is belangrijk. Meer info over SDE++.
  • EIA: De Energie Investeringsaftrek voor ondernemers geeft subsidie voor energiebesparing. Let er op dat in de EIA twee soorten kosten moeten worden gemeld: de aanschafkosten en de voortbrengingskosten van de investering. Hiervoor gelden verschillende indientermijnen. Meer info over EIA
  • SEBA: een regeling voor bedrijven om emissievrije bedrijfsauto’s aan te schaffen. Per nieuwe elektrische bedrijfswagen kan je tot maximaal 5.000 euro subsidie ontvangen. Op 23 april is weer een nieuwe aanvraagronde gestart. Meer info over SEBA.

De plannen uit de Voorjaarsnota zijn nog niet definitief. Pas als de Tweede Kamer het heeft omgezet in een wetsvoorstel, waar de Eerste Kamer over moet besluiten, is het definitief.

 

 

 

 

Deel dit artikel: