Ontwikkelingen & verwachtingen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
08 april 2019

Nieuw trendrapport 2018-2023

EIB heeft in opdracht van het Technisch Bureau Afbouw tijdens de AfbouwVakdag een nieuw rapport gepresenteerd over de trends en ontwikkelingen in de afbouw voor de periode 2018-2023. In de publicatie staan recente ontwikkelingen en verwachtingen rond de productie, werkgelegenheid en bedrijfseconomische structuur van stukadoorsbedrijven, plafond- en wandmontagebedrijven, terrazzobedrijven, vloerenlegbedrijven, blokkenstelbedrijven en natuursteenbedrijven.

Doel van de publicatie is om een actueel marktbeeld te schetsen van de afbouw. Het rapport geeft een beeld van de product- en werkgelegenheidsontwikkelingen voor de afbouw. Hierbij wordt gedetailleerd ingegaan op de ontwikkelingen in de periode 2008-2017 en op de vooruitzichten voor de korte en middellange termijn voor de afbouw.

Taco van Hoek presenteert rapport tijdens AfbouwVakdag
Taco van Hoek presenteert rapport tijdens AfbouwVakdag

Er zijn drie belangrijke strategische uitdagingen voor de afbouw:

  1. Op korte termijn voldoende arbeidskrachten aantrekken
  2. Op middellange termijn inspanningen benutten om woningcorporaties hun woningbezit te verduurzamen.
  3. Op lange termijn zal circulariteit effect hebben op de afbouwsector; het is zaak om al in een vroeg stadium initiatieven te nemen om met de kansen en bedreigingen in een later stadium om te kunnen gaan.

In deze publicatie worden de strategische vraagstukken voor de afbouw, zoals arbeid, duurzaamheid etc. natuurlijk beschreven. Hierbij zijn naast algemene deskresearch ook gesprekken gevoerd met opdrachtgevers, leveranciers en architecten. De resultaten zijn daarnaast verwerkt in de productie- en werkgelegenheidsramingen.

Download de publicatie

Deel dit artikel: