Subsidie voor Schoon en Emissieloos Bouwen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 februari 2024

SSEB vanaf 5 maart 2024

Op 5 maart 2024 wordt de subsidie voor schoon en emissieloos bouwen (SSEB) opnieuw opengesteld. De SSEB moet bijdragen aan de opgave om in 2030 60% minder stikstof uit te stoten, 0,4 Megaton CO2-reductie en 75% minder nadelige gezondheidseffecten. 

Deze ambitieuze doelstelling vraagt onder meer om een grootschalige en ingrijpende verduurzamingsslag van het bestaande materieelpark in de bouw- en infrasector. Om deze doelstelling te realiseren wordt op 5 maart 2024 opnieuw de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) opengesteld.

Voor wie?

SSEB kan vanaf 5 maart worden aangevraagd als je bijvoorbeeld emissieloze bouwmachines wilt aanschaffen of leasen. Of voor een innovatieproject om bouwmachines te verduurzamen. De subsidie kan oplopen tot € 300.000. 

Wees er snel bij

Let op, de regeling is populair. Als je een aanvraag wilt doen, is het zaak alles goed voor te bereiden en op 5 maart direct de aanvraag te doen. De SSEB bestaat uit verschillende onderdelen: Aanschaf en Retrofit en voor Innovatie de onderdelen Project experimentele ontwikkelingen en Haalbaarheidsstudie.

De bedragen per onderdeel:

  • € 36.000.000,- voor Aanschaf
  • € 10.000.000,- voor Retrofit
  • € 9.000.000,- voor Innovatie: Project experimentele ontwikkelingen
  • € 1.000.000,- voor Innovatie: Haalbaarheidsstudie.

Hou de website van RVO in de gaten voor actuele info over SSEB. Daar is ook een webinar terug te kijken over de voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is belangrijk een aanvraag goed voor te bereiden. 

Deel dit artikel: