Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 december 2021

Consultatie SSEB

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. Het kabinet trekt tot 2030 in totaal 270 miljoen euro uit om bij te dragen aan 60% minder stikstof in de bouw. Tot en met 16 januari kan er bij het ministerie op de regeling en toelichting gereageerd worden. 

Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt voor:

  1. De aanschaf van een emissieloze bouwmachine,
  2. De elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem, en
  3. Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen.

Ondernemers financieel steunen om schoon te bouwen

Het kabinet vindt het belangrijk dat de bouw de mogelijkheid krijgt om over te stappen naar schoon. Zo kan het bouwen van huizen en aanleg en onderhoud van wegen en spoor doorgaan, met schone lucht. Daarom is deze regeling specifiek ontworpen voor materieel dat in de bouw wordt gebruikt. Bouwers kunnen ook oplaadfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld batterijcontainers voor op de bouwplaats, aanvragen. Er is een maximumbedrag per bedrijf en aanvraag. Ook moeten bouwers aan een aantal voorwaarden voldoen, om bijvoorbeeld fraude en snelle doorverkoop te voorkomen.

Tot 2030 in totaal 270 miljoen

In 2022 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Het geld voor deze regeling voor de bouw komt uit het brede pakket aan stikstofmaatregelen, dat het kabinet al eerder aankondigde. De regeling loopt naar verwachting tot en met 2030 en er is in totaal 270 miljoen euro beschikbaar.

Consultatie SSEB

U kunt tot en met 16 januari 2022 via de internetconsultatie website van de overheid reageren op de regeling en toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar reactie over:

  • De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
  • De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
  • De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
  • De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
  • De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.

Reageren en meer info?

Deel dit artikel: