Nieuwe subsidieregelingen vrachtauto's
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
14 september 2022

Emissieloos niet alleen voor bestelbussen

Onlangs schreven we al over het fenomeen van de Zero Emissie Stadslogistiek waarbij werd ingezoomd op de bestelbus. Omdat in onze afbouwsectoren ook vrachtauto’s worden gebruikt en daar op het gebied van zero emissie ook ontwikkelingen zijn, gaan we deze uitgave in op een tweetal nieuwe subsidieregelingen. 

Vanaf 9 mei 2022 zijn er nieuwe subsidieregelingen voor zero emissie trucks beschikbaar. Het betreft de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwverkeer (SSEB) en de subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET).

SSEB-subsidieregeling 

De regeling SSEB is een aanschafsubsidie voor bouwmaterieel. Alhoewel het grotendeels gaat over bouwmachines, vallen vrachtauto’s onder voorwaarden ook onder deze regeling. Voor de afbouwsector kan daarbij o.a. gedacht worden aan de volautomatische vrachtauto voor het aanbrengen van zandcementdekvloeren.   

Het doel van de SSEB-subsidieregeling is om de stikstof-uitstoot in de bouwsector en de uitstoot van CO2 en fijnstof te beperken. Het betreft een subsidie voor nieuwe voertuigen, waarvan eerste inschrijving en tenaamstelling in Nederland plaatsvinden. De regeling loopt van 9 mei 2022 tot 31 december 2026. Aanvragers van de SSEB-subsidie moeten zijn ingeschreven in het handelsregister (KvK) onder de codes 39, 41, 42, 43, 4941, 50 201, 7712, 7732 of 7739. De aanvraag voor subsidie moet na aankoop plaatsvinden. Een koopcontract met ontbindende voorwaarden moet bij de aanvraag bijgevoegd worden. Daarna moet het materieel/voertuig binnen 12 maanden geregistreerd zijn op naam van een bedrijf en moet dat ook voor 4 jaar blijven. Bij een operational lease moet er een leasecontract worden overhandigd, ook voor minimaal 48 maanden. De benodigde formulieren zijn te vinden op www.rvo.nl/subsidies-financiering/sseb. 

Subsidiebedragen

  • Voor grote bedrijven (meer dan 250 fte en meer dan € 50.000.000 jaaromzet en/of meer dan € 43.000.000 balanstotaal) bedraagt de SSEB-subsidie volgens de EU-regelgeving maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig. 
  • Voor kleine (minder dan 50 fte en minder dan € 10.000.000 jaaromzet en/of balanstotaal) en middelgrote bedrijven (minder dan 250 fte en minder dan € 50.000.000 jaaromzet en/of minder dan € 43.000.000 balanstotaal) is de subsidie 50%. Dit is inclusief de MIA. Hiervoor is een forfait-bedrag ingerekend van 11,25%. Het maximale subsidiebedrag per object is
    € 300.000,- en € 1.000.000 per bedrijf/groep van bedrijven.

Voor 2022 is het totaalbudget aan SSEB-subsidie tussentijds verhoogd naar € 30,5 miljoen. Hiervan is € 1.670.000 bestemd voor de aanschaf van nieuwe bouwvoertuigen en ruim € 24 miljoen voor bouwwerktuigen en hulpfuncties. Daarnaast is € 7 miljoen bestemd voor het aanpassen van bestaande bouwwerktuigen om de uitstoot ervan te verminderen. Dit heet de SSEB Retrofit. Er zijn heel veel aanvragen ingediend, maar nog niet alles is beoordeeld. Check goed of er nog subsidie beschikbaar is op het moment dat u deze wilt aanvragen.

Elk jaar wordt het budget opnieuw vastgesteld. Alleen complete aanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Als de informatie niet compleet is en RVO informatie op moet vragen bij de subsidie-aanvrager dan geldt de datum waarop alle gevraagde informatie is aangeleverd als datum van aanvraag. Bij een positieve beschikking wordt door de minister direct een voorschot van 90% van het subsidiebedrag verstrekt. Zodra de factuur en het kentekenbewijs zijn ingezonden en de subsidie daadwerkelijk wordt vastgesteld, wordt de rest uitgekeerd. 

In het kort zijn de voorwaarden voor een SSEB-subsidie:

  • 4 jaar eigenaar of lease
  • In Nederland in gebruik
  • Maximaal € 1.000.000 subsidie per bedrijf/groep van bedrijven
  • Maximaal € 300.000 subsidie per object

AanZET-subsidieregeling 

De subsidieregeling Aanschaf Emissieloze Vrachtwagens (AanZET) is bedoeld voor de aanschaf van elektrische voertuigen door bedrijven die buiten de SSEB-regeling vallen (dus geen bouwmaterieel en bedrijven met bepaalde handelscode zoals genoemd in de SSEB-regeling). De regeling sluit nauw aan bij SSEB: bedrijven die een zero emissie vrachtauto hebben aangeschaft en niet in aanmerking komen voor een SSEB-subsidie kunnen waarschijnlijk wél in aanmerking komen voor een AanZET-subsidie en vice versa. Het budget voor de AanZET-regeling was echter al overtekend op de dag van de openstelling (9 mei 2022). Ook na ophoging van het budget was er meer geld aangevraagd dan er in de subsidiepot zat. Het is daarom pas in 2023 weer mogelijk deze subsidie aan te vragen. Waarschijnlijk zult u er dan heel snel bij moeten zijn! 

 Ook voor deze subsidie geldt dat het nieuwe voertuigen betreft en zijn de voorwaarden grotendeels gelijk aan die van de SSEB-subsidie. Elk jaar wordt het budget opnieuw vastgesteld. De subsidie wordt berekend op basis van de aanschafprijs, inclusief fabrieksopties. Om in aanmerking te komen voor het maximale subsidiebedrag - volgens EU-regelgeving 40% van de meerkosten ten opzichte van een diesel-aangedreven voertuig - kan er ook nog MIA worden aangevraagd die achteraf bij de belastingopgave wordt verrekend. Bij vervanging van een vrachtauto die binnen een subsidieregeling valt door een andere emissie-vrije vrachtwagen, gaat de subsidie over naar die tweede auto.

De percentages en maximale bedragen van de AanZET-subsidie zijn:

Door de verdergaande ontwikkeling rondom zero emissie zijn niet alleen mobiliteit en bouwmaterieel aan verandering onderhevig, maar ook de regelingen. Neem tijdig contact op met uw leverancier als u wilt vernieuwen en laat u dan ook goed informeren over de subsidiemogelijkheden die op dat moment gelden. Zorg dat u op het juiste moment subsidie aanvraagt, om te voorkomen dat u buiten de boot valt. Voor vragen en/of meer informatie kunt u altijd contact met ons secretariaat opnemen.

Deel dit artikel: