niet meer verplicht bij 9% btw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Ouderdomsverklaring

De Belastingdienst gaat er vanuit dat stukadoorswerkzaamheden aan woonhuizen ouder dan twee jaar in de regel onder het lage btw-tarief van 9% vallen. Alleen bij nieuwbouwwoningen en in uitzonderlijke gevallen geldt het hoge tarief van 21% btw. Concreet betekent dit dat u bij particulier stukadoorswerk geen ouderdomsverklaring hoeft te laten ondertekenen door de opdrachtgever. Dat scheelt een heleboel administratieve rompslomp.  

Dringend advies 

Als stukadoorondernemer blijft u eindverantwoordelijk voor de toepassing van het juiste btw-tarief. In 98% van de woonhuizen zal dat het lage tarief zijn. Maar voor woonhuizen die jonger zijn dan twee jaar bent u uiteraard verplicht om het hoge tarief van 21% toe te passen. U dient bij de opdrachtgever na te gaan of de woning jonger of ouder is dan twee jaar. Is een woning net nieuw opgeleverd, dan is het duidelijk dat u 21% btw moet factureren. Maar het kan ook zijn dat u twijfelt. Als u twijfelt, dan adviseren wij u dringend om de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te laten ondertekenen. Indien de opdrachtgever dat niet wenst te doen, communiceer dan dat u verantwoordelijk bent voor toepassing van het juiste btw-tarief en zodoende het hoge tarief van 21% in rekening moet brengen. Bij twijfel over de leeftijd van de woning, laat u de opdrachtgever een ouderdomsverklaring ondertekenen.