Permanente regeling kan veranderen
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Lage btw stukadoorswerk

Sinds 15 september 2009 is er een permanente regeling voor het lage BTW-tarief voor stukadoren en schilderen. Bedrijven mogen het lage btw-tarief in rekening brengen voor werkzaamheden aan woningen ouder dan 2 jaar, die particulier bewoond worden. Op 1 januari 2019 is het lage tarief van 6% verhoogd naar 9%.

Als particuliere woning zijn aan te merken

 • Woningen in particuliere eigendom
 • Huurwoningen van woningcorporaties die door particulieren bewoond worden
 • Bejaardentehuizen/aanleunwoningen
 • Verpleeg- en verzorgingsinstellingen
 • Studentenflats
 • Kloosters, voor zover in gebruik voor permanente bewoning
 • Tweede woning, voor zover permanente bewoning daarvan is toegestaan

Vaststellen ouderdom woning

Voor het vaststellen van de leeftijd van de woning is de dag van eerste ingebruikname van de woning bepalend. De opdrachtgever hoeft niet de particulier zelf te zijn. Dit mag ook een woningcorporatie of bedrijf zijn, zolang het stukadoors- en schilderwerk maar wordt uitgevoerd aan een woning bestemd voor particuliere bewoning. De opdrachtgever is niet verplicht om een ouderdomsverklaring te ondertekenen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het toepassen van het juiste tarief.

9% btw voor woningen ouder dan 2 jaar
9% btw voor woningen ouder dan 2 jaar

Welke werkzaamheden

In het kort gelden voor de lage btw-regeling voor stukadoorswerk de volgende uitgangspunten.

 • Garages, schuren, serres, aan- en uitbouwen, tuinhekken etc. behoren tot een particuliere woning, als zij op hetzelfde perceel als de particuliere woning gelegen zijn.
 • Stukadoorswerk aan panden, die zowel als particuliere woning en als bedrijfspand worden gebruikt, kan voor het lage btw tarief worden gefactureerd als méér dan 50% particulier bewoond wordt. Als een pand minder dan 50% voor particuliere woning wordt gebruikt, dan mag alleen voor het deel dat particulier bewoond wordt 9% btw worden berekend.
 • Over zowel de arbeidskosten als materiaalkosten geldt 9% btw.
 • Zowel het stukadoorswerk binnen als buiten valt onder het lage btw-tarief.
 • Als stukadoorswerk in onderaanneming wordt verricht, is het 9%-tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.

Handleiding

Voor het vaststellen of bepaalde werkzaamheden wel of niet onder de regeling vallen, kunt u de handleiding raadplegen en downloaden onder aan deze pagina.