Belangrijke thema's uitgelicht
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Onderzoek Toekomst van de Afbouw

NOA heeft USP Marketing consultancy onderzoek laten doen naar de Toekomst van de Afbouw. De bevindingen en conclusies van het onderzoek, dat is uitgevoerd onder leden en opdrachtgevers, werd op 12 oktober 2018 gepresenteerd in het Koetshuis van Kasteel Haarzuilens.

In het rapport zijn per sector de verschillen inzichtelijk gemaakt: hoe beoordelen afbouwers en opdrachtgevers belangrijke bedrijfsaspecten? De publicatie gaat ook een stapje verder: voor een aantal thema’s, die de komende 5-10 jaar belangrijk worden, zijn de kansen en uitdagingen benoemd.

Belangrijke thema’s

Uit het onderzoek kwamen zes belangrijke thema’s naar voren. In meer of mindere mate zullen het imago van de branche, personeelstekort, de verdergaande ketenintegratie, digitalisering/automatisering, de veranderende klantvraag en maatschappelijk verantwoord ondernemen voor afbouw- en natuursteenbedrijven de komende jaren om meer aandacht vragen. We lichten de thema’s uit de rapportage in het kort toe:

Trends en ontwikkelingen 2018-2028
Trends en ontwikkelingen 2018-2028

Imago/positionering

Als een bedrijfstak een goed imago heeft, profiteren afzonderlijke bedrijven in die sector daarvan. Een slecht imago van de sector kan schade aanrichten, maar voor het individuele bedrijf ook een kans bieden zich te onderscheiden. Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagden vinden dat de afbouwsector een imagoprobleem heeft. Individuele bedrijven kunnen zich positief onderscheiden, maar niet het imago van de gehele sector veranderen.

Personeelstekort

Zoals eerder geconstateerd is er nu en voor de komende jaren een groot personeelstekort. Ondervraagde afbouwers erkennen dat dit tekort invloed heeft op de bedrijfsvoering en opdrachtgevers maken zich zorgen over capaciteitsproblemen. Ook wordt er gevreesd voor verminderde kwaliteit, meer klachten over het geleverde werk en vertragingen in projecten.

Ketenintegratie

Ketenintegratie is de samenwerking tussen alle partijen in de bouwketen, gebaseerd op vertrouwen, volledige transparantie en informatiedeling. Er kan op verschillende niveaus aan ketenintegratie worden gewerkt; van simpele aanbevelingen, tot digitale samenwerking en volledige integratie.

Digitalisering/automatisering

Digitale ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De bouw staat echter niet bekend als ‘early adapter’. Toch komen zowel digitalisering als automatisering in onze sectoren op veel manieren in steeds verdergaande mate voor. Het heeft onze bouwprocessen al veranderd en dat zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Robotisering wordt op kleine schaal al toegepast en zal belangrijker worden, al menen veel ondervraagde afbouwbedrijven dat hun werk niet door robots kan worden verricht. Alleen de natuursteensector verwacht dat robotisering oplossingen biedt.

Veranderende klantvraag

Klanten worden steeds kritischer. Internet maakt dat ze ook makkelijk zelf op onderzoek uit kunnen gaan en kunnen vergelijken. Desalniettemin wordt de expertise van de vakman voor klanten steeds belangrijker. De kennis en tijd om alles zelf te regelen is er maar heel weinig. Het gaat niet (meer) om het nieuwe materiaal, maar juist om de service en de beleving die u aan de klant kunt bieden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Afbouwbedrijven zijn best wel bezig met MVO, al is men zich daar niet altijd van bewust. Goede arbeidsomstandigheden en veiligheid worden bijvoorbeeld als zeer belangrijk ervaren en er wordt hard aan gewerkt om daar ook voor te zorgen. Voor werknemers worden via de cao Afbouw ook veel sociale thema’s als re-integratie, duurzame inzetbaarheid, onderwijs en pensioenen goed geregeld. Het duurzaam gebruiken van materiaal en recycling wordt in toenemende mate toegepast.

Zowel het 103 pagina’s dikke rapport van USP als een samenvatting zijn te downloaden: