Omzetverwachting is positief
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Monitor bouwketen voorjaar 2021

Het EIB brengt halfjaarlijks de belangrijkste conjunctuurontwikkelingen van bedrijven in de gehele bouwketen in beeld. In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2021’ wordt ingezoomd op architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. 

Welke recente economische ontwikkelingen doen zich in de bouwsector voor? Wat is de ontwikkeling van de orderportefeuilles van de bedrijven? Welke omzetverwachtingen hebben bouwondernemers? Verwachten deze bedrijven het personeelsbestand uit te breiden of nog verder in te krimpen? Zijn er uiteenlopende ontwikkelingen tussen de verschillende schakels in de bouwketen?

In de ‘Monitor bouwketen – voorjaar 2021’ komen deze vragen aan bod ten aanzien van architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van Cenco Bouw, een samenwerkingsverband bestaande uit Koninklijke Bouwend Nederland, de Koninklijke Branchevereniging van Nederlandse Architecten, Koninklijke NLingenieurs, en Techniek Nederland.

Architectenbureaus

De architectenbureaus melden een gemiddelde werkvoorraad van 5,8 maanden, nagenoeg gelijk aan de voorgaande meting. Per saldo verwacht ongeveer 7% van de architecten dat de omzet zal groeien in de komende maanden.

Ingenieursbureaus

Ten opzichte van een half jaar geleden is de orderportefeuille bij de ingenieursbureaus met 0,3 maand gestegen tot 5,5 maanden werk. De omzetverwachting is ten opzichte van de najaarsmeting omgeslagen van negatief naar positief; per saldo verwacht ruim een vijfde van de ingenieurs een toename van de omzet.

Bouwbedrijven

De werkvoorraad bij de bouwbedrijven is met 0,2 maand gestegen ten opzichte van een half jaar geleden en komt uit op 9,7 maanden werk. Per saldo verwacht bijna een derde van de bouwbedrijven een verbetering van de omzet in de komende maanden

Installatiebedrijven

De indicatoren bij de installatiebedrijven laten een gemengd beeld zien. De werkvoorraad is ten opzichte van de najaarsmeting met ruim een maand gedaald naar 9,3 maanden werk. Per saldo verwachten ruim vier op de tien bedrijven een stijging van de omzet.

Download de Monitor bouwketen – voorjaar 2021