Bekijk de tips
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Onderhoud siergrindvloeren

Er is u een kunststof vloerafwerking geleverd. Dit is een hoogwaardig product waarbij een Afbouwkeurbedrijf u graag voorziet van een onderhoudsadvies.

De vloer is goed belastbaar, maar vraagt op een aantal specifieke punten om uw aandacht. In de eerste plaats is het goed om te weten dat kunststof vloeren niet, of slechts beperkt chemisch bestand zijn.

Lees de informatie over de chemische resistentie goed door. Mocht deze niet in uw bezit zijn, dan zullen wij deze graag alsnog aan u verstrekken. Pas alléén reinigingsmiddelen toe met een neutralof hogere pH-waarde zonder zeep, waarvan aangenomen mag worden dat de vloerafwerking daartegen bestand zal zijn (groene zeep bijvoorbeeld heeft de neiging een licht vettige waas achter te laten bij onvol- doende spoelen).

Reiniging

Ten behoeve van algemeen onderhoud verdient het de voorkeur om het vloeroppervlak regelmatig te ont- doen van los vuil bijvoorbeeld ingelopen zandkorrels door de vloer te stofzuigen. Materialen die harder zijn dan kunststof (bloempotten, stoelpoten, etc.) kunnen krassen in het oppervlak van de vloer veroorzaken.

Voorzie meubilair van vilten of rubberen afwerking onder de poten, zodat krasvorming bij verschuiven wordt tegengegaan. Controleer dergelijke bekleding regelmatig op de aanwezigheid van ingedrongen zandkorrels en dergelijke. Vervang ze regelmatig. Zolang de kleurcoating van de grindkorrels niet is doorgesleten kan door toepassing van een nieuwe laklaag lichte krasvorming vaak aanzienlijk tot geheel worden weggenomen.

Reiniging met een schrob-zuigmachine (met een rolborstel, géén schotel!) zal in principe noodzakelijk zijn, aangezien bij reiniging met alleen een mop water en zeep met opgelost vuil in de open structuur van de grindvloer zal achterblijven. Indien een dergelijk apparaat niet in uw bezit is, kan door intensief borstelen en droogzuigen met een waterstofzuiger een min of meer vergelijkbaar resultaat worden bereikt. Realiseert u zich wel dat een vervuiling met een vloeistof doordringt tot in de onderzijde van de vloerafwerking, en dat reiniging van alleen het vloeroppervlak de verontreiniging niet geheel zal verwijderen.

Indien de grindvloer is voorzien van een dichtzetmassa is het voorgaande vanzelfsprekend minder kritisch, aangezien dan nauwelijks van indringing sprake is. Indien de vloer verontreinigd is geraakt met vloeistoffen zoals limonade, kan de vloer nat gereinigd worden.

Scheuren

Als gevolg van temperatuurinvloeden, krimp- en zettingsverschillen kunnen scheuren en voegen in de ondergrond zich in de vloerafwerking doorzetten en leiden tot ongecontroleerde scheurvorming in en/of mechanische schade van de vloer.

Mocht in de loop der tijd enige scheurvorming in de vloer zichtbaar zijn geworden, dan is dit vaak het gevolg van werking van de constructie- of dekvloer. Een beoordeling van de mogelijkheid tot herstel is dan gewenst.

Vloerverwarming

Indien de ondervloer is voorzien van vloerverwarming, schakel deze dan in alle gevallen in een rustig tempo in en uit en houd de procestemperatuur zo laag mogelijk om scheuren te voorkomen. Door de vloer continu te verwarmen en weinig verwarmingscycli te laten ondergaan, heeft u de minste kans op scheuren in de vloerafwerking.

Een te hoge oppervlaktetemperatuur (doorgaans vanaf circa 40°C) kan verkleuring van de vloerafwerking veroorzaken. De hoge temperatuur en diepte van de leidingen in de dekvloer zijn beide bepalend voor de verkleuring. Wij adviseren daarom het in dit document opgenomen opstookprotocol strikt te hanteren.

Indien uw vloer is voorzien van een uv-bestendige toplaag dient deze periodiek opnieuw aangebracht te worden. De werkzame tijd van een dergelijke laag is beperkt, waarna verkleuring door zonlicht zal optreden.

Opstookprotocol bij Vloerverwarming

Nabootsen van normaal gebruik is de doelstelling. U kunt het beste een opstook- en afkoelprotocol volgen voor het begin en het einde van de winter.

Opstookprotocol bij Vloerverwarming

Nabootsen van normaal gebruik is de doelstelling. U kunt het beste een opstook- en afkoelprotocol volgen voor het begin en het einde van de winter.