Bekijk de tips
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Onderhoud Terrazzo

Er is u een terrazzo (vloer)afwerking geleverd. Dit is een hoogwaardig product waarbij een Afbouwkeurbedrijf u graag voorziet van een onderhoudsadvies.

Het product is goed belastbaar, maar vraagt op een aantal specifieke punten om uw aandacht. In de eerste plaats is het goed om te weten dat het een cementgebonden product betreft. Dit maakt dat het product gevoelig is voor belasting met zuur, loog, chloor en andere zaken. Indien moet contact daarmee worden voorkomen en bij morsen dient het gemorste zo spoedig mogelijk te worden opgeruimd.

Reiniging

Ten behoeve van algemeen onderhoud verdient het de voorkeur om het (vloer)oppervlak regelmatig te ontdoen van los vuil, bijvoorbeeld ingelopen zandkorrels. Zandkorrels zijn harder dan cement, zodat deze krasjes in de vloer zouden kunnen veroorzaken die resulteren in matte plekken. Reiniging met een mop is doorgaans voldoende. Indien de vloer verontreinigd is geraakt met vloeistoffen zoals limonade, kan het terrazzo oppervlak nat gereinigd worden. Gebruik hierbij water met reinigingsmiddelen welke PH-neutraal (Ph 6-8, liefst 7) zijn en géén chloor bevatten, bij voorkeur zachte zeep op basis van lijnolie. Toevoeging van een geringe hoeveelheid soda of ammonia is bij sterke verontreiniging toegestaan (circa 1 dopje per emmer). Terrazzo (vloer)afwerkingen dienen in de eerste zes weken na oplevering twee maal per week te worden behandeld met een dergelijke zeepoplossing, vervolgens te worden afgespoeld met schoon water en te worden droog gezeemd. Bij toepassing van een zachte zeep op basis van lijnolie zal de zeep met de kalk uit het cement kalkzouten vormen, waardoor het vloeroppervlak minder poreus wordt en zal gaan glanzen. Gekleurde en donkere terrazzovloeren zullen na circa één jaar een dergelijke behandeling te hebben ondergaan een diepere glans krijgen. Indien op het oppervlak om enige reden kalkspatten, roestvlekken of dergelijke zijn gevormd, gebruik dan géén chemische middelen om deze te verwijderen. Verwijder de vlek met staalwol, zeep of een schuurpoeder. Mocht op enig moment de vloer zo sterke vervuiling of krasvorming kennen dat u dit hindert, dan is het altijd mogelijk de vloer door een gekwalificeerd Afbouwkeur terrazzobedrijf opnieuw te laten schuren en/of zoeten / polijsten.

Scheuren

Als gevolg van temperatuurinvloeden, krimp- en zettingsverschillen kunnen scheuren en voegen in de ondergrond zich in de terrazzo (vloer)afwerking doorzetten en leiden tot ongecontroleerde scheur- vorming in en/of mechanische schade van het oppervlak. Mocht in de loop der tijd enige scheurvorming in de terrazzovloer zichtbaar zijn geworden, dan is dit vaak het gevolg van werking van de constructievloer. Een beoordeling is dan wel gewenst. Treedt zeer fijne scheurvorming binnen enkele maanden na oplevering op, dan kan de oorzaak ook materiaalkrimp zijn. Uw afbouwkeurbedrijf zal, door gedurende de bouwfase het product tegen uitdroging te behoeden, het risico hierop tot een minimum beperken.

Vloerverwarming

Indien uw terrazzovloer is voorzien van vloerverwarming, schakel deze dan in alle gevallen rustig in en uit, en houd de procestemperatuur zo laag mogelijk om scheuren te voorkomen. Door de vloer continu te verwarmen en weinig verwarmingscycli te laten ondergaan, heeft u de minste kans op scheuren in de terrazzovloer.

Opstookprotocol bij Vloerverwarming

Te sterke opwarming en afkoeling van vloerverwarming kan schade toebrengen aan de terrazzovloer. Informeer bij het terrazzobedrijf welke regels daarvoor van toepassing zijn.