De minste kans op scheurvorming
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Opstook- en afkoelprotocol

Als gevolg van temperatuurinvloeden, krimp- en zettingsverschillen kunnen scheuren in een betonvloer ontstaan. Scheuren en voegen in de ondergrond kunnen zich bij zetting in de vloerafwerking doorzetten. Door rustig in en uit schakelen van de verwarming en de procestemperatuur zo laag mogelijk te houden, heeft u de minste de kans op scheuren in de vloerafwerking. Hanteer hiervoor het opstook- en afkoelprotocol.

Betonvloer

Normatief is de aanwezigheid van fijne krimpscheuren en craquelé in een betonvloer toegestaan. Door wapening in de vloer op te nemen, kan het risico van scheurvorming in de betonvloer worden beperkt, maar niet geheel worden uitgesloten.

Vloerafwerking

Scheuren en voegen in de ondergrond kunnen zich bij zetting in de vloerafwerking doorzetten en leiden tot ongecontroleerde scheurvorming in en/of mechanische schade van de vloer. Door bijvoorbeeld op de ondergrond een wapeningsnet over de volle lengte van de voeg of scheur aan te brengen, kan het risico van scheurvorming in een daarop aangebrachte hechtende vloerafwerking worden beperkt, maar niet geheel worden uitgesloten.

(Vloer)verwarming

Indien uw betonvloer is voorzien van vloerverwarming, schakel deze dan in alle gevallen in een rustig tempo in en uit en houd de procestemperatuur zo laag mogelijk om scheuren te voorkomen. Door de vloer continu te verwarmen en weinig verwarmingscycli te laten ondergaan, heeft u de minste kans op scheuren in de betonvloer. Bij bijvoorbeeld een kunststof vloerafwerking kan een te hoge oppervlaktetemperatuur (doorgaans vanaf circa 40°C) verkleuring veroorzaken. Wij adviseren daarom onderstaand stookprotocol. De hoge temperatuur en diepte van uw verwarmingsbuizen in de dekvloer zijn beide bepalend voor de verkleuring.

Hanteer altijd het opstook- en afkoelprotocool
Hanteer altijd het opstook- en afkoelprotocool

Opstookprotocol:

Nabootsen van normaal gebruik is de doelstelling. U kunt het beste een opstook- en afkoelprotocol volgen voor het begin en het einde van de winter. Zie onderstaand schema.

Opstookprotocol in gebruiksfase

Afkoelprotocol in gebruiksfase

Dag 1   -   25°C

Dag 1   -  35°C

Dag 2   -   30°C

Dag 2   -  30°C

Dag 3   -   35°C

Dag 3   -  25°C

Dag 4   -   40°C en vervolgens temperatuur  aanhouden zolang gewenst. Temperatuurverhoging mag ook eerder worden beëindigd.

Dag 4   -  Vloerverwarming mag geheel uitgeschakeld worden.

Tip: Bekijk ook onze verschillende onderhoudsadviezen in de downloads onderaan deze pagina.