Bekijk de tips
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Onderhoud kunststof vloerafwerkingen

Er is u een kunststof vloerafwerking geleverd. Dit is een hoogwaardig product waarbij een Afbouwkeurbedrijf u graag voorziet van een onderhoudsadvies.

De vloer is goed belastbaar, maar vraagt op een aantal specifieke punten om uw aandacht. In de eerste plaats is het goed om te weten dat kunststof vloeren niet, of slechts beperkt chemisch bestand zijn.

Lees de informatie over de chemische resistentie goed door. Mocht deze niet in uw bezit zijn, dan zullen wij deze graag alsnog aan u verstrekken. Pas alléén reinigingsmiddelen toe met een neutrale of hogere pH-waarde zonder zeep, waarvan aangenomen mag worden dat de vloerafwerking daartegen bestand zal zijn (groene zeep bijvoorbeeld heeft de neiging een licht vettige waas achter te laten bij onvoldoende spoelen).

Reiniging

Ten behoeve van algemeen onderhoud verdient het de voorkeur om het vloeroppervlak regelmatig te ontdoen van los vuil bijvoorbeeld ingelopen zandkorrels door te stofzuigen of te vegen. Zandkorrels zijn harder dan kunststof, zodat deze krassen in de vloer veroorzaken.

Voorzie meubilair van vilten of rubberen afwerking onder de poten, zodat krasvorming bij verschuiven wordt tegengegaan. Controleer dergelijke bekleding regelmatig op de aanwezigheid van ingedrongen zandkorrels en dergelijke. Vervang ze regelmatig. Door toepassing van een waslaag kan lichte kras- vorming in het begin worden voorkomen en vaak aanzienlijk worden gecamoufleerd. Reiniging met een mop is doorgaans voldoende, maar bij intensieve vervuiling kan reiniging met een schotelschrobmachine met witte of rode pads noodzakelijk zijn. Indien de vloer verontreinigd is geraakt met vloeistoffen zoals limonade, kan de vloer nat gereinigd worden.

Scheuren

Als gevolg van temperatuurinvloeden, krimp- en zettingsverschillen kunnen scheuren en voegen in de ondergrond zich in de vloerafwerking doorzetten en leiden tot ongecontroleerde scheurvorming in en/of mechanische schade van de vloer. Mocht in de loop der tijd enige scheurvorming in de vloer zichtbaar zijn geworden, dan is dit vaak het gevolg van werking van de constructie- of dekvloer. Een beoordeling van de mogelijkheid tot herstel is dan gewenst.

Vloerverwarming

Indien de ondervloer is voorzien van vloerverwarming, schakel deze dan in alle gevallen rustig in en uit, en houd de procestemperatuur zo laag mogelijk om scheuren te voorkomen. Door de vloer continu te verwarmen en weinig verwarmingscycli te laten ondergaan, heeft u de minste de kans op scheuren in de vloerafwerking.

Een te hoge oppervlaktetemperatuur (doorgaans vanaf circa 40°C) kan verkleuring van de vloerafwerking veroorzaken. De hoge temperatuur en diepte van de leidingen in de dekvloer zijn beide bepalend voor de verkleuring. Wij adviseren daarom het in dit document opgenomen opstookprotocol strikt te hanteren.

Indien uw vloer is voorzien van een uv-bestendige toplaag dient deze periodiek opnieuw aangebracht te worden. De werkzame tijd van een dergelijke laag is beperkt, waarna verkleuring door zonlicht zal optreden.

Opstookprotocol bij Vloerverwarming

Nabootsen van normaal gebruik is de doelstelling. U kunt het beste een opstook- en afkoelprotocol volgen.