Controlelijst voor veiligheid bouwplaats
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Checklist Persoonsbegaanbaarheid

Er is een checklist waarmee vooraf op de bouwplaats de veiligheid van alle afbouwers kan worden gecontroleerd.

Nog te vaak gebeuren er op de bouwplaats ongelukken doordat werkplekken niet goed zijn ingericht. De gevolgen van een ongeval kunnen groot zijn: langdurige uitval, arbeidsongeschiktheid en in het vreselijkste geval soms zelfs overlijden. Het is enorm belangrijk om de risico's te verkleinen. Dat kan met de Checklist persoonsbegaanbaarheid in de afbouwsector.

De controlelijst is speciaal gericht op de risico's voor afbouwers. U kunt de checklist gebruiken als hulpmiddel bij het maken van afspraken met bijvoorbeeld aannemers over de situatie op de werkplek. Deze checklist is bedoeld om de toegankelijkheid tot een gebouw en de persoonsbegaanbaarheid in het gebouw te beoordelen voor werknemers en ZZP-ers in de afbouwsector.

De checklist is opgesteld door Technisch Bureau Afbouw, NOA, FNV en CNV en onderaan de pagina te downloaden. Het gebruik van deze checklist en haar uitkomsten vrijwaren u niet van eventuele gevolgen in het kader van de Arbowet. Het niet nemen van goede maatregelen kan beboet en/of gesanctioneerd worden door de Nederlandse Arbeidsinspectie.