download cao
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

CAO Afbouw

NOA, FNV en CNV-vakmensen hebben een cao gesloten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025. Alle uitwerkingen van de Landelijke Collectieve Arbeids Overeenkomst voor de afbouw 2024-2025 staan opgetekend in een nieuw cao boekje.

In de cao zijn de volgende zaken opgenomen:

 • Definities, werkingssfeer en overeenkomst
 • Indiensttreding en ontslag
 • Arbeid
 • Vakantie en verlof
 • Functiegebouw
 • Loon
 • Vergoedingen en toeslagen
 • Reiskosten
 • Arbeidsongeschiktheid en werkloosheid
 • Vakonderwijs en bijscholing
 • Vakbondsactiviteiten
 • Arbeidsomstandigheden

Download CAO Afbouw 2024-2025

Zoek door de CAO-Afbouw

Met de toetsencombinatie crtl + F kunt u in het PDF document van de nieuwe cao zoeken naar een woord. Door verder te klikken en door de artikelen te scrollen vindt u alle info over uw zoekwoord. Ook kunt u klikken op alle onderwerpen in de inhoudsopgave, zodat u snel bij het gewenste onderwerp bent. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze servicedesk: 0318-547373.

AVV voor CAO-Afbouw

De CAO-Afbouw is door het Ministerie van SZW op 23 mei 2024 jl. Algemeen Verbindend Verklaard (AVV). De arbeidsvoorwaarden (loon, arbeidsovereenkomsten, functiegebouw e.d.) werden in het najaar al door CAO-partijen Afbouw afgesproken. De AVV van de CAO-Afbouw betekent dat de cao, die loopt van 1 januari 2024 t/m 31 december 2025, nu ook voor niet-leden van NOA volledig en verplicht van toepassing is. CAO-partijen Afbouw hebben afgesproken dat opleidingsbedrijven BBL-leerlingen eerst een stageperiode van drie maanden kunnen aanbieden. Omdat dit qua AVV ingewikkeld ligt, zijn we nog met vakbonden in gesprek om te kijken of we hierover tot een aangepaste afspraak kunnen komen.