Percentage vrije ruimte werkkostenregeling wordt verhoogd
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 september 2022

WKR verruiming 2023

Tijdens Prinsjesdag is door het kabinet aangekondigd dat de vrije ruimte van de Werkkostenregeling (WKR) in 2023 van 1,7% wordt verruimd naar 1,92%. Hierdoor kunnen werkgevers iets meer onbelast vergoeden aan hun werknemers.

De WKR wordt verruimd als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met het verruimingsvoorstel. Dan gaat het verruimde percentage van 1,92% vanaf 1 januari 2023 gelden bij een loonsom tot € 400.000. De stijging betekent dat het bedrag voor de vrije ruimte stijgt van € 6.800 naar € 7.680 bij een loonsom van € 400.000. 

Steun voor ondernemers

Omdat de kosten voor werkgevers op allerlei fronten stijgen, wil het kabinet met de verruiming van de WKR een beetje ondersteuning bieden. Een schamele troost in tijden dat kosten pijlsnel zijn gestegen en er nieuwe maatregelen zijn afgekondigd waarmee bedrijven nog meer lasten krijgen voorgeschoteld. Desalniettemin biedt de verruiming van de vrije ruimte van 1,7% naar 1,92% iets meer mogelijkheden. 

Deel dit artikel: