Download het vernieuwde A-blad
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
19 juli 2023

Vernieuwd A-blad Epoxyproducten

Er is een nieuw A-blad Epoxyproducten. In de afgelopen periode zijn 2 bestaande en verouderde A-bladen ‘Epoxygebonden betonreparatiemiddelen’ en ‘Epoxyproducten in de afbouw- en onderhoudssector’ door een team van deskundigen uit de sector nagelopen en samengevoegd tot één actueel A-blad Epoxyproducten.

A-blad geeft richting

In het vernieuwde A-blad is er aandacht voor innovaties zoals rioolrelining. Daarnaast zijn de geadviseerde beheersmaatregelen heroverwogen, zodat er weer een actueel document ligt voor het veilig en gezond werken met epoxyproducten, waar in de afbouwsector regelmatig mee wordt gewerkt. Elke werkgever kan op basis van de voorgestelde maatregelen de beste werkwijze voor zijn bedrijf opstellen en onderbouwen. Het A-blad is gericht op producten die epoxyharsen bevatten, maar is ook zeer bruikbaar als input voor veilig werken met vergelijkbare allergene stoffen zoals PU, MMA etc.

Samenwerking deskundigen

NOA werkte mee aan de vernieuwing van het A-blad Epoxyproducten. Ook Koninklijke Bouwend Nederland (de vakgroep gecertificeerde Betonreparatiebedrijven), de NSTT, CNV Vakmensen, FNV Bouwen en Wonen en Koninklijke OnderhoudNL leverden deskundigen om gezamenlijk het Arbo informatieblad te herzien.

Download het vernieuwde A-blad Epoxyproducten

 

Deel dit artikel: