Voor innovatieve projecten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 september 2022

Subsidieregeling Innovatie Afbouw

CAO-partijen hebben tijdens de laatste cao onderhandelingen afgesproken dat CAO-partijen de innovatie van producten en diensten willen bevorderen, zowel afbouwbreed als per deelsector. Hierbij gaat het o.m. om het verbeteren van producten en diensten, het introduceren van nieuwe werkwijzen, digitalisering van werkprocessen, verbetering van arbeidsomstandigheden en kennisontwikkeling. 

Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren van goede ideeën uit de bedrijfstak, die nu niet van de grond komen omdat ze niet meteen winstgevend zijn, of niet direct sectorbreed inzetbaar zijn. Maar als ze wél voor een bepaalde groep een belangrijke toegevoegde waarde hebben, dan willen cao-partijen met elkaar kijken of die middels een stimuleringsregeling wel mogelijk kunnen worden. Omdat het werk daardoor vernieuwend, slimmer, of minder belastend kan worden gedaan.

Voor subsidie komen aanvragers in aanmerking, die een grote mate van betrokkenheid hebben bij (deelsectoren van) de Afbouw. Er kunnen alleen aanvragen voor innovatie trajecten en/of projecten worden ingediend, die nog niet in gang gezet zijn, of afgerond zijn. 

U kunt uw aanvraag indienen bij het Platform voor Visie en Strategie. U kunt uw aanvraag per mail richten aan de secretaris van het platform: Bob Buijs. Voor vragen kunt u bellen met 06-82117490. 

Deel dit artikel:

Laatste nieuws