Prijswijziging is niet zomaar door te berekenen aan consument
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
31 maart 2022

Prijswijzigingen doorberekenen deel 3

Dit is alweer het derde - en voorlopig laatste - bericht over het doorberekenen van prijswijzigingen. Materiaalprijzen en de leveringstijden staan enorm onder druk; ontzettend vervelend. Deze week zoomen we in op overeenkomsten met particuliere opdrachtgevers en of je als NOA-lid een prijsstijging kunt doorberekenen aan de consument.

We begonnen deze reeks over prijswijzigingen in de relatie NOA-lid-leverancier. Deel 2 ging over het wel dan niet doorberekenen van prijsstijgingen in de relatie NOA-lid-zakelijke opdrachtgever en in deze uitleg beschrijven we de (on)mogelijkheden in de relatie NOA-lid-particuliere opdrachtgever.  Consumenten zijn in Nederland heel goed beschermd. In principe gelden dezelfde regels als bij zakelijk opdrachtgevers, maar er zijn een aantal aanvullingen van toepassing. 

Algemene consumentenvoorwaarden

In de algemene consumentenvoorwaarden van NOA is opgenomen dat een offerte 30 dagen onherroepelijk is. Dit betekent dus dat de daarin genoemde prijzen niet kunnen worden herzien binnen die 30 dagen. Dat is wettelijk ook verboden. Het advies is dat, als je je vanwege extreme prijsstijgingen toch wilt beroepen op een prijswijziging, de consument altijd de gelegenheid moet worden geboden om van de overeenkomst af te zien. 

Beroep op kostenverhogende omstandigheden

In de algemene voorwaarden is geen overmachtsbepaling opgenomen die een prijswijziging tot gevolg kan hebben. Als NOA-lid kun je je jegens de consument enkel beroepen op kostenverhogende omstandigheden. Hiervoor geldt: 

  • De prijsstijging kan niet aan het NOA-lid worden toegerekend;
  • Het NOA-lid moet de consument zo spoedig mogelijk van de noodzaak van de prijsverhoging waarschuwen. Doe dit altijd schriftelijk om bewijsbaar te kunnen aantonen dat is gewaarschuwd; 
  • De rechter is degene die de prijs aan kan passen. 

Schriftelijk waarschuwen

Let wel op. Het wetsartikel over kostenverhogende omstandigheden is van regelend recht, wat betekent dat partijen hiervan mogen afwijken. Van belang is dus er zo snel mogelijk - en altijd schriftelijk - wordt gewaarschuwd voor de noodzakelijke prijsstijging en biedt de consument aan om de overeenkomst te ontbinden of er verder zonder kosten vanaf te kunnen zien. Gezien de positie van de consument is het de vraag of en wanneer er sprake is van een omstandigheid die niet aan de aannemer (het NOA-lid) kan worden toegerekend. Mogelijk is dat minder snel het geval dan in de relatie NOA-lid- zakelijke opdrachtgever. 

Levertijden en stagnatie 

In de algemene voorwaarden voor consumentenzaken is geen specifieke bepaling omtrent termijnverlenging opgenomen, maar redelijkheid gebiedt dat in de gevallen er vanwege levertijden niet tijdig opgeleverd kan worden, de gevolgen daarvan niet voor rekening van het NOA-lid kunnen komen. Andersom is het ook zo dat de stagnatiekosten dan ook - net als in de zakelijke markt - niet op de consument verhaald kunnen worden. Ook hier doet het NOA-lid er verstandig aan de consument zo snel mogelijk te informeren over de verlengde en/of onzekere levertijd en wat dat voor gevolgen heeft voor het werk en de oplevering daarvan. Geef indien mogelijk een richting wanneer levering te verwachten is, maar let op: Als die verwachting niet wordt gehaald, moet ook dat weer worden gemeld. 

Voorbeeld waarschuwing onzekere levertijd

Is bij het opstellen van de offerte al bekend dat er mogelijke leveringsproblemen kunnen ontstaan of aanwezig zijn, maak hier dan direct een opmerking over in de offerte. Bijvoorbeeld: 

“Zoals het er nu naar uitziet is vanwege schaarste de levertijd van materiaal X aanzienlijk langer dan normaal. Wij kunnen dan ook niet met zekerheid zeggen wanneer de werkzaamheden gereed zullen zijn.”

Waarschuw anders direct zodra je signalen krijgt. Een voorbeeldzin in een mail kan zijn:

“Vanwege de schaarste aan materialen is het niet mogelijk om het werk tijdig/binnen de planning gereed te krijgen. De verwachting is dat in week X het materiaal weer beschikbaar komt. De werkzaamheden zullen daarna weer worden opgestart/ingepland.” 

Deze reeks over prijswijzigingen is tot stand gekomen in samenwerking met Van Gorcom Advocaten.

Deel dit artikel: