Prijswijzigingen van leveranciers
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
17 maart 2022

Prijsstijgingen doorberekenen

Materiaalprijzen stegen in de laatste 2 jaar al aanzienlijk, maar door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kunnen grondstof- en materiaalprijzen extreem worden opgedreven. Komende weken zullen we uitleggen wanneer en hoe prijswijzigingen wel én niet kunnen worden doorgevoerd. In deze reeks starten we met uitleg over de contractuele relatie met leveranciers van materialen.

Door prijsstijgingen van grondstoffen en producten slinken de marges en ontstaan er discussies met opdrachtgevers en toeleveranciers. En wat te denken van de levertijden, die soms maandenlang oplopen. Daardoor vertragen projecten en lopen planningen spaak en op het moment dat het project eindelijk kan beginnen of verder kan, zijn de prijzen ineens explosief gestegen. Waar moet je als ondernemer op letten in contractuele relaties met leveranciers?

Check de algemene voorwaarden

Als een toeleverancier van grondstoffen of producten prijsstijgingen doorvoert, moet allereerst gekeken worden wat partijen hebben afgesproken. Ook de reden dat de leverancier een prijsstijging wil doorvoeren, moet worden gemeld. Wat staat er in de offerte, de overeenkomst en de algemene voorwaarden over prijsstijgingen en de redenen om die te mogen aanpassen?

Prijsstelling in offerte 

Is er sprake van een offerte door een leverancier - dus een specifiek aanbod - en is daar nog geen akkoord op gegeven, dan is van belang of in de offerte of de algemene voorwaarden van de leverancier staat dat de offerte vrijblijvend is. In dat geval kan de leverancier die offerte op ieder moment intrekken, ook direct nadat u als klant akkoord hebt gegeven op de offerte. Is opgenomen dat het aanbod bijvoorbeeld 30 dagen geldig is, dan mag de leverancier gedurende die 30 dagen de prijs van de offerte niet wijzigen. Het kan zijn dat een leverancier een beroep doet op overmacht om de prijzen bij het sluiten van de overeenkomst te mogen wijzigen. 

Prijsstellingen in overeenkomst

Ook bij een raamovereenkomst, waarbij de prijzen voor een langere periode zijn vastgelegd, kan een leverancier een beroep doen op overmacht om de prijzen te mogen wijzigen. Als in de algemene voorwaarden is voorzien dat bij schaarste van grondstoffen door oorlogsgeweld een wijziging van de prijs is geoorloofd, dan zou de leverancier zich daar mogelijk met succes op kunnen beroepen. Meestal ziet het overmachtsartikel in de algemene voorwaarden op het niet kunnen leveren van het gevraagde product en dat is hier niet aan de orde. Er kan wel geleverd worden, alleen zijn de kosten enorm gestegen. Dit kan voor u als klant een argument zijn om het gevraagde product toch voor de overeengekomen prijs te krijgen. Zeker als sprake is van een situatie die al even duurt en bekendheid vooraf met stijgende prijzen de leverancier had genoopt dat in de offerte of overeenkomst op te nemen. 

Leveringsproblemen

Het komt ook steeds vaker voor dat leveranciers niet of vertraagd kunnen leveren. Ook dan kan de leverancier zich hier vaak beroepen op overmacht of de bepalingen van de algemene voorwaarden. Als u te maken krijgt met stagnatie door vertraagde leveringen, meld dit dan zowel bij de leverancier als bij de opdrachtgever waar de producten gebruikt moeten worden. Doe dit vooral schriftelijk. Als u door de stagnerende leveringen bepaalde termijnen niet kunt halen, dan is het verstandig om dit allereerst met de opdrachtgever te bespreken en daarna schriftelijk te bevestigen. Bij de opdrachtgever moet om termijnverlenging worden gevraagd, maar hier zullen we volgende week nadere uitleg over geven. 

Volgende week gaan we in op de relatie met zakelijke opdrachtgevers.

Deze reeks over prijswijzigingen is tot stand gekomen in samenwerking met Van Gorcom Advocaten.

Deel dit artikel: