RI&E-controle
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
09 september 2021

Nederlandse Arbeidsinspectie gaat RI&E weer meer controleren

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aangekondigd dat er vanaf 1 oktober 2021 steviger gecontroleerd zal worden op het hebben en actueel houden van de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Dit zal onder andere het geval zijn bij een aantal natuursteenbedrijven. 

Er bestaat dus een gerede kans dat meer leden van NOA een dergelijke controle kunnen verwachten. Het is daarbij belangrijk dat u kunt aantonen dat u een RI&E heeft. Misschien nog wel belangrijker is, deze ook up-to-date moet zijn, inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak. Een RI&E met Plan van Aanpak is wettelijk verplicht voor bedrijven met personeel. 

Gratis RI&E intrument

Als u nog geen RI&E heeft, of deze is al verouderd, dan is het van belang dat u deze alsnog maakt of een update uitvoert. Het is vooral belangrijk dat ook uw Plan van Aanpak actueel is. Voor alle sectoren in de Afbouwsector geldt dat hiervoor gebruik kan worden gemaakt van de RI&E Bouwnijverheid. Dit is een digitale RI&E waarmee bedrijven tot 25 man personeel ook meteen aan hun wettelijke verplichting voldoen. Het gebruik van deze RI&E is kosteloos. De RI&E kunt u vinden op het werkgeversportaal via de site van Volandis die het beheer van de RI&E doet. 

Extra check voor bedrijven > 25 werknemers

Ook bedrijven met meer dan 25 man personeel kunnen gebruik maken van de RI&E Bouwnijverheid, maar zij moeten deze dan nog wel extra laten toetsen door bijvoorbeeld hun arbodienst. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de RI&E volledig door uw arbodienst te laten maken. Daar zijn dan wel kosten aan verbonden.

Boete 

Mocht u nog geen (up-to-date) RI&E hebben tijdens een controle door de Nederlandse Arbeidsinspectie, dan kan dit eventueel leiden tot een boete. Realiseer u daarnaast nog, dat als er een werknemer arbeidsongeschikt wordt door en/of op het werk, verzuimverzekeraars in toenemende mate bepalingen in hun polis hebben opgenomen dat bij het ontbreken van een RI&E er geen uitkering verstrekt wordt. Het is dus belangrijk dat u een goede RI&E hebt met een actueel Plan van Aanpak, want anders kan u dit onverhoopt veel geld kosten.

RI&E-cursus

NOA heeft in het verleden, voordat Corona toesloeg, regelmatig cursusdagen georganiseerd om leden te helpen een eigen RI&E te maken/actueel te houden. We zijn thans aan het kijken of dit in de nabije toekomst ook weer mogelijk is. We houden u op hoogte. 

Als u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons secretariaat opnemen. 

Deel dit artikel: