Online applicatie voor verplichte RI&E
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Risico Inventarisatie & Evaluatie

In de Arbowet / Arbeidsomstandighedenwet is vastgelegd dat u als werkgever verplicht bent een RI&E te maken, inclusief een bijbehorend Plan van Aanpak (PvA). In de praktijk betekent de Risico-inventarisatie en Evaluatie dat u als werkgever de risico’s moet inventariseren waaraan uw werknemers worden blootgesteld. En welke maatregelen u vervolgens neemt of heeft genomen om ze hier tegen te beschermen.

Een goede aanpak voor gezond en veilig werken is belangrijk voor uw medewerkers. Voor een goede aanpak moet u verschillende dingen doen, die zijn opgenomen in de Nederlandse Arbeidsomstandigheden wet. Onder andere bent u verplicht om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie te maken.

Hoewel u de RI&E in principe zelf mag uitvoeren (wie weet er beter dan u zelf de risico’s?), bent u verplicht deze door een zogenaamde kerndeskundige (veiligheidskundige, bedrijfsarts e.d.) te laten toetsen. Daarom laten veel bedrijven deze RI&E uitvoeren door hun Arbodienst, of een ander bedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Dit kan echter een kostbare zaak worden. Omdat in de afbouw veel kleine bedrijven werkzaam zijn, met veelal minder dan 25 man personeel, is er door de sector een Branche-RI&E ontwikkelt, onder de naam RI&E Bouwnijverheid.

RI&E Bouwnijverheid

De RI&E Bouwnijverheid is een online applicatie waarmee bedrijven op eenvoudige wijze zelf een RI&E en een plan van aanpak (PvA) kunnen maken. Hierbij is het niet nodig om deskundigen in te schakelen. De RI&E Bouwnijverheid is erkend door het Steunpunt RI&E. Is de RI&E gemaakt met dit instrument, dan is een toetsing niet verplicht voor bedrijven tot en met 25 werknemers. De RI&E Bouwnijverheid is bedoeld voor werkgevers, preventiemedewerkers en kerndeskundigen (zelfstandig of werkzaam bij een arbodienst). Bij het gebruik van deze RI&E Bouwnijverheid maakt u dus kosteloos uw eigen RI&E en hoeft u deze als bedrijf met minder dan 25 man personeel niet meer te laten toetsen. Als u de RI&E goed heeft uitgevoerd, voldoet u daarmee aan uw wettelijke verplichting op grond van de Arbowet. Heeft u een bedrijf met meer dan 25 man personeel, dan kunt u natuurlijk ook deze RI&E gebruiken, maar dan moet u hem nog wel door een externe deskundige (tegen betaling uiteraard) laten toetsen.

Inlogcode aanvragen

De RI&E Bouwnijverheid is ondergebracht bij Volandis en wordt ook door hun beheerd. Volandis houdt zich op basis van een contract met de afbouwsector met alle aspecten van arbeidsomstandigheden bezig, zoals veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Om gebruik te kunnen maken van de RI&E Bouwnijverheid moet u over een inlogcode van Volandis beschikken. Met die code kunt u  een “mijnVolandis” omgeving aanmaken. Een inlogcode kunt u hier aanvragen. Nadat u de inloggegevens van Volandis hebt ontvangen, kunt u gebruik maken van de RI&E.

Om ondernemers te overtuigen van het nut van de RI&E en hen op gang te helpen ontwikkelde het Steunpunt RI&E instrumenten een korte introductie film.