Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 december 2022

Loonstijging 1 januari 2023

In de CAO-Afbouw is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2023 zullen stijgen. In het nieuwe jaar volgt nog een uitgebreide NOA Loonwijzer, maar we zetten de loonsverhogingen alvast kort op een rijtje:

Voor volwassen werknemers vanaf 21 jaar geldt een verhoging van 1,5% en een bedrag van € 50,- per maand. Deze loonsverhoging is verwerkt in artikel 43 sub c, artikel 45 sub c en artikel 48 sub c.  

Voor jeugdige werknemers tot en met 20 jaar geldt een loonsverhoging die afgeleid is van het volwassenloon volgens de jeugdstaffelpercentages van artikel 52 lid 4. Deze loonsverhoging is verwerkt in artikel 44 lid 3 sub c, artikel 46 sub c en artikel 49 sub c.  

Voor werknemers van 20 jaar of jonger die het vakonderwijs volgens en het leerlingenloon BBL ontvangen geldt een verhoging van 3%. Deze loonsverhoging is verwerkt in het leerlingenloon BBL van artikel 47 lid 1 sub c.  

Voor volwassen werknemers vanaf 21 jaar die het vakonderwijs volgen en het leerlingenloon BBL ontvangen geldt een verhoging van 1,5% en een bedrag van € 50 per maand. Deze loonsverhoging is verwerkt in het leerlingenloon BBL van artikel 47 lid 1 sub c.

De procentuele verhoging van de lonen werkt door in een eventuele prestatietoeslag, tenzij er sprake is van een prestatietoeslag in een vast bedrag. 

 

Deel dit artikel: