Strengere controle Inspectie SZW
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
12 september 2019

Hogere boetes voor ontbrekende RI&E

De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden bij het opleggen van boetes. Niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het ontbreken van de RI&E is verhoogd en vanaf nu kan ook het niet hebben van een plan van aanpak direct worden bestraft.

Sinds afgelopen zomer zijn er meer verschillende tarieven voor overtredingen, waarbij de hoogte van het boetebedrag afhangt van de omstandigheden en de ernst van het letsel. Voorheen werden bedrijfsongevallen waarbij sprake was van ziekenhuisopname of blijvend letsel beboet, maar het maakt nogal een verschil of iemand wordt opgenomen voor een gebroken been of voor een dwarslaesie. Daarom wordt er qua boetehoogte meer gevarieerd; hoe ernstiger het letsel hoe hoger de boete. Deze wijziging is het gevolg van een aantal rechterlijke uitspraken.

De Inspectie SZW wil echter dat er ook meer aan het voorkomen van ongevallen wordt gedaan. Daarom worden bedrijven die de risico’s niet goed in kaart gebracht hebben harder aangepakt. Het ontbreken van een goede RI&E levert een boete van €4.500 op (dit was: € 3.000). Want – hoewel het iets beter lijkt te gaan – nog steeds heeft de helft van alle bedrijven geen RI&E. Ook de boete voor het ontbreken van een plan van aanpak is verhoogd van €750 naar €3.000.

Wat nieuw is in de aanpak van deze overtredingen, is dat een bedrijf dat tijdens het bedrijfsbezoek niet beschikt over een RI&E of een plan van aanpak direct een boete kan krijgen. Tot afgelopen zomer bleef dit in eerste instantie bij een waarschuwing of kennisgeving. Werd hierna opnieuw dezelfde overtreding vastgesteld bij het bedrijf dan volgde pas een boete.

Bedrijven die aan de slag willen met het bestrijden van risico’s op de werkvloer staan er niet alleen voor. Om de RI&E uit te voeren zijn veel gratis tools beschikbaar, die rekening houden met verschillende soorten werkzaamheden en bijbehorende risico’s. Een stukadoor loopt immers andere risico’s dan een vloerenlegger. Experts kunnen met hun kennis helpen bij het in kaart brengen van de risico’s en het kiezen van praktisch uitvoerbare maatregelen.

Bron: RI&E Steunpunt
Deel dit artikel: