45 stukadoors gaan meewerken aan praktijkonderzoek
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
24 februari 2021

Grote belangstelling voor testen exoskelet

Voor een nieuw praktijkonderzoek van TNO, Knauf en NOA hebben zich in korte tijd veel ervaren stukadoors aangemeld, die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden een exoskelet willen uitproberen. Doel van het onderzoek is om vast te stellen hoe het exoskelet gebruikt wordt, wat de effecten zijn op gedrag, productiviteit en acceptatie. En uiteraard wat de effecten zijn op de lichamelijke belasting en vermoeidheid.  

Knauf werkt al enige tijd samen met TNO aan de vraag hoe het gebruik van een arm-ondersteunend exoskelet het werk van de stukadoor kan verlichten. Eerder onderzoek in het praktijkcentrum van NOA gaf positieve resultaten. Uit deze studie bleek dat de spieren, die de functie hebben om de armen te heffen, bij het dragen van een exoskelet bij bijna alle taken een vermindering van spieractiviteit laten zien. Voor alle taken werd de belasting als minder zwaar ervaren, behalve voor het aanbrengen van gips op de muur. De grootste effecten waren te zien bij stucwerkzaamheden aan het plafond. 

Foto's: Eric de Vries
Foto's: Eric de Vries

Je zou kunnen verwachten dat spieren die niet dezelfde functie hebben als het exoskelet een verhoogde activiteit kunnen vertonen. Dat was echter niet het geval. Geen van de spieren liet een verhoogde spieractiviteit zien bij één van de taken en ook was de ervaren belasting bij het werken met het exoskelet bij geen van de taken hoger. Het exoskelet blijkt dus effectief in het verminderen van spieractiviteit én ervaren belasting tijdens het stukadoren.

TNO publiceerde er onlangs al een uitgebreid Engelstalig artikel over op een zeer toonaangevend platform in de internationale wetenschap. Mooi, maar waar het Knauf, NOA en de vakbonden vooral om gaat is een goed onderbouwd antwoord op de vraag: kan het exoskelet stukadoors in hun dagelijkse werkzaamheden op een prettige manier ondersteunen? Want werken met behulp van een exoskelet op een bouwplaats is natuurlijk ‘andere koek’ dan een uurtje wat vooraf bedachte werkzaamheden uitproberen op de testlocatie. Algemeen bekend is dat werknemers van zware beroepen te maken krijgen met fysieke problemen. Uitval door ziekte of zelfs arbeidsongeschiktheid komt helaas regelmatig voor. Daarom is de volgende stap om stukadoors uit te rusten met een exoskelet voor hun dagelijks werk, en het gebruik, gedrag én de prestatie te monitoren. 

Met dit nieuwe praktijkonderzoek willen Knauf, TNO, NOA en de vakbonden CNV en FNV gezamenlijk nagaan of een exoskelet kan bijdragen aan een duurzame inzetbaarheid van stukadoors, een verbetering van arbeidsomstandigheden en daarmee aan de aantrekkelijkheid van het prachtige stukadoorsvak. 


Het praktijkonderzoek

Tijdens het praktijkonderzoek worden 45 testpersonen zes weken lang gevolgd bij het gebruik van het arm-ondersteunend exoskelet tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. De test stukadoors kunnen dan aangeven hoe ze het exoskelet gebruiken en wat de effecten zijn op gedrag, productiviteit en acceptatie. En uiteraard wordt ook gemeten wat de effecten zijn op de lichamelijke belasting en vermoeidheid. Alle testers zijn professionele stukadoors, die het exoskelet langere tijd serieus willen testen. We zochten hiervoor in totaal 45 testpersonen. Nadat Knauf en wij via social media de oproep voor testers gedeeld hadden, stroomden de aanmeldingen direct binnen. Er is volop interesse om het exoskelet in de praktijk te testen!

Op het moment van schrijven worden uit alle aanmeldingen de testers geselecteerd. Met de luxe van zoveel belangstelling kan de onderzoeksgroep een selectie maken, waarmee het onderzoek zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd. Er worden testers geselecteerd die al in maart starten, de tweede groep start in juni en de laatste groep testers in september. De bedoeling is dat de testers het exoskelet zoveel mogelijk dragen tijdens hun werk en regelmatig rapporteren wat ze ervan vinden. Voorafgaande aan de testperiode van zes weken krijgen alle stukadoors een korte instructie en training op de Knauf Akademie in Utrecht.

In Afbouwzaken en via onze online kanalen zullen zowel Knauf als wij u gedurende en na afloop van het onderzoek natuurlijk op de hoogte houden van de bevindingen en conclusies.

Deel dit artikel:

Laatste nieuws