Studie tijdens dagelijks gebruik
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
28 januari 2021

Vervolgonderzoek Exoskelet

Eind 2019 deden TNO en Knauf in de praktijkhal van NOA een studie naar de effectiviteit van een exoskelet, om spieractiviteit en ervaren belasting bij stukadoorswerkzaamheden te verminderen. De resultaten waren positief! Binnenkort start een nieuw onderzoek van TNO, Knauf en NOA, om het exoskelet daadwerkelijk in de dagelijkse praktijk te testen. 

Uit de eerste studie blijkt dat de spieren, die de functie hebben om de armen te heffen, bij het dragen van een exoskelet bij bijna alle taken een vermindering van spieractiviteit laten zien. Voor alle taken werd de belasting als minder zwaar ervaren, behalve voor het aanbrengen van gips op de muur. De grootste effecten waren te zien bij stucwerkzaamheden aan het plafond. 

Je zou kunnen verwachten dat spieren die niet dezelfde functie hebben als het exoskelet een verhoogde activiteit kunnen vertonen. Dat was echter niet het geval. Geen van de spieren liet een verhoogde spieractiviteit zien bij één van de taken en ook was de ervaren belasting bij het werken met het exoskelet bij geen van de taken hoger. Het exoskelet blijkt dus effectief in het verminderen van spieractiviteit én ervaren belasting tijdens het stukadoren.

De uitkomsten gaven voldoende aanleiding om te testen of een exoskelet ook daadwerkelijk tijdens dagelijks werk kan bijdragen. Want werken met behulp van een exoskelet op een bouwplaats is natuurlijk ‘andere koek’ dan een uurtje wat vooraf bedachte werkzaamheden uitproberen op de testlocatie. Daarom is de volgende stap om stukadoors uit te rusten met een exoskelet voor hun dagelijks werk, en het gebruik, gedrag én de prestatie te monitoren. TNO, Knauf en NOA trekken in dit onderzoek gezamenlijk op. Hou onze nieuwsvoorziening in de gaten, want binnenkort zoeken we enthousiaste kandidaten die als ervaren stukadoor aan dit vervolgonderzoek mee willen werken!

Lees hier meer over het eerste onderzoek en de resultaten. Aan de hand van de resultaten van ons vorige onderzoek naar exoskeletten is ook een wetenschappelijke publicatie opgesteld. Dit Engelstalige artikel is nu gepubliceerd op een zeer toonaangevend platform in de internationale wetenschap. Lees het artikel op dit platform.

Foto: Eric de Vries

Deel dit artikel: