Werknemers tegemoetkomen bij hoge kosten
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 februari 2023

Extra loonsverhoging

CAO-partijen Afbouw zijn overeengekomen dat werknemers, met uitzondering van BBL-leerlingen, per 1 juli 2023 een structurele loonsverhoging krijgen. Hoewel ondernemers zelf ook kampen met prijsstijgingen, is deze tussentijdse oplossing bedacht om werknemers te helpen; veel mensen hebben door de hoge inflatie moeite om rond te komen.

Sinds het najaar ontving NOA al meerdere verzoeken van de vakbonden FNV en CNV Vakmensen om een tegemoetkoming te doen. Wij vroegen daarop ook om begrip, want de kosten van ondernemers zijn immers eveneens enorm gestegen. We zijn echter niet blind voor alle ontwikkelingen en ontvingen ook steeds meer signalen van leden, die werknemers aan hun bureau kregen met geldzorgen. Het Hoofdbestuur vroeg daarom vorige maand samen met de onderhandelingsdelegatie om overleg met de Adviesraad. Daarin zijn alle bloedgroepen van NOA vertegenwoordigd, zodat er een goede peiling kon worden gehouden over de mogelijkheden en meningen.

De Adviesraad gaf ruimte aan de onderhandelaars om het gesprek met de vakbonden aan te gaan. “Het is altijd onze insteek om goed voor onze werknemers te zorgen”, was de eensluidende mening. “De afbouwsector staat bekend om de goede arbeidsvoorwaarden, dat we veel doen aan duurzame inzetbaarheid en extra regelingen faciliteren. In deze moeilijke tijd moeten we ook meedenken in de financiële situatie.”

Met die opdracht ging de onderhandelingsdelegatie aan de slag. “Lastig natuurlijk, want je kunt het nooit voor iedereen goed doen”, legt delegatieleider Hendrik Ruys uit. “Maar we hebben ons huiswerk gedaan en constateerden dat andere CAO’s al bepaalde tegemoetkomingen hadden uitgekeerd. Daar wordt in de bouwkeet ook over gesproken. Iedere werkgever met hart voor zijn werknemers begrijpt dat er iets moest gebeuren. Sommige ondernemers gaven daarbij aan dat werknemers direct iets extra nodig hebben, terwijl andere werkgevers terecht meldden tijd nodig te hebben om bij opdrachtgevers weer een nieuwe prijsverhoging bespreekbaar te maken. En daarnaast weten we dat er ook werkgevers zijn die afgelopen tijd buiten de CAO om al meer aan hun werknemers hebben uitgekeerd. Rekening houdende met al die aspecten, zijn we met de bonden tot een nette afspraak gekomen.”

CAO-wijzigingen:

  • Elke werknemer krijgt er vanaf 1 juli 2023 bij een fulltime dienstverband structureel € 45,- bruto per maand bij. Naar rato als er parttime wordt gewerkt.
  • Uitzondering 1: BBL lonen blijven ongewijzigd. De BBL lonen waren per 1 maart 2022 al fors gestegen en (het grootste deel van) deze werknemers is nog thuiswonend, waardoor zij minder last hebben van onder meer de gestegen energiekosten. 
  • Uitzondering 2: Jeugdlonen zijn afgeleid van het garantieloon op basis van een percentage, waardoor deze met een lager bruto bedrag stijgen. Het percentage is afhankelijk van de leeftijd en het aantal ervaringsjaren. De tabellen in de cao zullen de exacte garantiejeugdlonen aangeven.
  • Werkgevers die tussen 1 juli 2022 en 1 februari 2023 minimaal € 400,- aan eenmalige uitkering hebben verstrekt aan hun werknemers kunnen dispensatie aanvragen: deze werkgevers kunnen uitstel aanvragen van de te betalen structurele loonsverhoging tot 1 januari 2024. Stuur hiervoor een mail naar het secretariaat van CAO-partijen Afbouw. Het dispensatieverzoek moet zijn voorzien van bewijs waaruit blijkt dat de éénmalige uitkering van ten minste € 400,- (bruto) daadwerkelijk is uitbetaald aan de desbetreffende werknemers.

Aanvullende uitleg

Momenteel wordt er door CAO-partijen Afbouw gewerkt aan aanpassing van de CAO-afbouw. Uiteraard zal NOA met ingang van 1 juli 2023 weer zorgdragen voor een NOA Loonwijzer, waarin de nieuwe afspraken zijn verwerkt. Als in het najaar informele besprekingen worden opgestart voor een nieuwe CAO-Afbouw, want de huidige cao loopt op 31 december 2023 af, dan gaan we er vanuit dat vakbonden deze geste om tussentijds te verhogen nog in het geheugen hebben, waardoor we mogen hopen op voorspoedige onderhandelingen met wederzijds begrip.

Deel dit artikel: