Over de NOA-Ondernemersopleiding
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 mei 2019

Dagboek van een cursist

Liza Wouters over de NOA-Ondernemersopleiding. Elke lesdag beschrijft ze de highlights en wat je er allemaal kunt leren.

Cursusdag 1. Missie en visie

De eerste cursusdag begint met het kijken naar jezelf en jouw medecursisten. Bij het opstellen van een ondernemingsplan staan de missie, visie en de strategie centraal. Om deze te kunnen opstellen, moet er eerst kritisch gekeken worden naar jouw persoonlijke sterke en zwakke punten en jouw kansen en bedreigingen. Nadat je dit voor jezelf hebt gedaan, maak je deze opstelling voor jouw bedrijf.

Deze punten vormen jouw SWOT-analyse, waaruit diverse strategieën ontstaan. Vervolgens maak je een start met een missie en visie. Het leuke is dat nadat je deze hebt opgesteld, dit wordt gedeeld met de groep. Iedereen heeft de kans zijn/haar SWOT toe te lichten en dan krijg je direct tips en tricks van de rest van de groep. Deze dag is weinig stilzitten en veel doen! Brainstormen, moodboards maken en gezamenlijke oefeningen zijn de invulling voor een super interessante eerste cursusdag.

Cursusdag 2. Leiderschap

Vandaag staat het leidinggeven centraal. Hoe ga je om met problemen op de werkvloer? En hoe gaan jouw medewerkers hiermee om? Hoe kijken de medewerkers naar hun leidinggevende? Door het behandelen van diverse stellingen, oefeningen en testen wordt duidelijk wat voor een rol jij als (toekomstig) leidinggevende aanneemt en welke rollen er nodig zijn binnen een effectief team.

Daarnaast leer je veel van elkaars ervaringen met medewerkers en wat voor verschillende manieren er zijn om met persoonlijke problemen van werknemers om te gaan. Maar ook hoe jij de medewerkers kan motiveren en het beste er uit kunt halen!

Het leuke aan deze cursusdag is dat je jezelf leert kennen, maar ook de verschillende denkwijzen van mensen en hoe je hiermee om moet gaan.

Cursusdag 3. Social media

Vandaag stond social media centraal. De cursus werd verzorgd door Daniëlle de Jonge, zij heeft de groep duidelijk uitgelegd welke social media er allemaal beschikbaar is en hoe we de diverse kanalen het beste kunnen inzetten. Hoe vaak kan je iets op een social media pagina plaatsen en op welke momenten kan je dit het beste doen? Daniëlle heeft ons stap voor stap uitgelegd hoe wij klanten kunnen binden d.m.v. social media. De focus op de particulier of juist de zakelijke markt? Door uitleg over de do’s en don’ts van social media hebben wij handvatten gekregen om hiermee aan de slag te gaan.

Cursusdag 4. Juridische valkuilen

Tijdens de vierde cursusdag werd het contractrecht besproken. Voorafgaand was het mogelijk een eigen offerte toe te sturen, waar we vervolgens individueel feedback op kregen. Dit was erg prettig, omdat de docenten aan konden geven op welke punten de offerte verbeterd kan worden, zodat je risico’s wellicht kan verkleinen. De docenten konden door hun jarenlange ervaring het onderwerp arbeidsrecht goed toelichten. Tijdens de cursus werden door verschillende deelnemers ervaringen gedeeld, waar de docenten direct een advies over gaven. Dit maakte deze cursusdag heel erg interessant, omdat je van elkaars ervaringen erg veel kan leren. Door de praktijkvoorbeelden te combineren met de uitleg van de docenten komt de leerstof beter binnen en is de toch wel moeilijke juridische lesstof veel beter te onthouden!

Cursusdag 5. Wetgeving

De vijfde cursusdag ging ook over wetgeving, maar dan toegespitst op de onderdelen waar wij dagelijks mee te maken hebben, namelijk de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA). Hoe ga je om met ZZP-ers, wet DBA en persoonlijke gegevens? Docent Gert van der Meulen is een specialist op dit gebied en kan daarom tijdens de cursus deze wetten duidelijk toelichten. Ook werden er tijdens deze cursus veel vragen gesteld en voorbeelden gegeven van cursisten door eigen ervaringen. Door gezamenlijk de wetten door te nemen en ervaringen te delen ga je ook na deze cursusdag met veel nieuwe kennis terug naar huis.

Cursusdag 6. Efficiënt samenwerken

Tijdens de zesde module van de ondernemerscursus stond efficiënt samenwerken centraal. Door ervaringen te delen binnen de groep over bepaalde werkprocessen binnen ieders organisatie en de uitleg van Rinio van der Ven en Hans Soeter werd duidelijk wat efficiënt werken daadwerkelijk betekent. Door een inschatting te maken van de faalkosten binnen jouw eigen organisatie en het vervolgens gezamenlijk te bespreken wordt duidelijk hoeveel onnodige kosten overal worden gemaakt. Rinio en Hans hebben gedurende de dag verhalen gedeeld, maar ook heeft de groep oefeningen uitgevoerd waardoor je zelf ervaart waar onnodige kosten ontstaan en hoe je dit zou kunnen voorkomen. Het was een leerzame dag door het delen van ervaringen, het opnemen van nieuwe lesstof maar ook mede door de oefeningen met de groep medecursisten.

Cursusdag 7. Financiën

Rob Cattel verzorgde de zevende cursusdag waar we het over onze financiën gingen hebben. Het maken van een begroting, een balans of het opstellen van een kostprijs werd deze dag allemaal behandeld. Rob heeft door zijn werk als accountant veel ervaring en kan daarom de stof goed overbrengen. Er werd niet de hele dag geluisterd, ook vandaag werd de groep aan de slag gezet. Door te oefenen met het maken van een begroting werd de stof steeds meer eigen. Rob heeft tijdens deze cursusdag alle do’s en don’ts van het regelen van de financiën toegelicht met behulp van praktijkvoorbeelden en kritische vragen aan de groep.

Cursusdag 8. Verkopen, adviseren en offreren

Voor de module ‘verkoopgericht acquireren’ heeft Daniëlle de Jonge toelichting gegeven over het werven van nieuwe klanten en het voeren van een verkoopgesprek. Daniëlle gaf eerst uitleg en vervolgens kon de groep deze stof toepassen in verschillende oefeningen, zoals het voeren van een verkoopgesprek. Hierbij werd gelet op de lichaamshouding, woordkeuze en het stemgebruik. Er werden gesprekken nagebootst waar veel cursisten dagelijks mee te maken hebben, waardoor we de tips & tricks die Daniëlle meegaf gelijk toepassen in ons werk. De cursisten konden delen waar zij dagelijks tegen aanlopen tijdens verkoopgesprekken en deze situaties vervolgens oefenen. De cursusdag zat vol oefeningen, waardoor ieder de stof kon toepassen en eigen kon maken naar zijn/haar eigen situatie. Een leerzame, actieve cursusdag!

Cursusdag 9. CAO

Vanwege vakantie heeft medecursiste Annet van den Bogaerdt dit ‘dagboek’ aangevuld. De lesdag “Het correct toepassen van de cao Afbouw” werd verzorgd door Gert van der Meulen. In deze module lichtte Gert eerst het arbeidsrecht toe. Hier werden de kenmerken, de soorten en de beëindigingen van arbeidsovereenkomsten besproken. Daarna werd ingegaan op de mogelijke financiële gevolgen bij het stopzetten van een dienstverband en tenslotte werd de Wet Arbeidsmarkt in Balans - welke nog niet is ingegaan - toegelicht. Aansluitend aan het arbeidsrecht kwam de cao Afbouw aan bod. Enkele belangrijke onderdelen, zoals onder andere het algemeen verbindend verklaren, de bedrijfstak eigen regelingen, loon, functies en verlof passeerden de revue.
Tijdens de les werden praktijkvoorbeelden gegeven, hierdoor werd duidelijk op welke wijze de cao Afbouw in de praktijk dient te worden toegepast. Vooral voor bedrijven met personeel in loondienst een leerzame module.

Cursusdag 10. WOW-factoren

De lesdag “De WOW-factoren van jouw onderneming” werd verzorgd door Marc Wichman. Tijdens deze training vatte Marc reeds behandelde onderdelen uit voorgaande lessen kort samen. Daarna werden de huidige marktontwikkeling tegen het licht gehouden, zodat we hiervoor verbeterprocessen met betrekking tot de afbouw in kaart konden brengen.
Tussen de theorieën door bespraken we in groepjes onze huidige werkprocessen. Hierdoor werd zichtbaar dat er in elke onderneming vooral op het gebied van faalkosten/verspillingen nog wel wat te verbeteren valt. Naarmate de les vorderde, werd ook steeds duidelijker dat WOW-factoren je onderneming onderscheidend maken. Dit is niet alleen belangrijk ten opzichte van je concullega’s, maar ook belangrijk voor je continuïteit met een klant en indirect dus ook de continuïteit van je onderneming.
Uiteindelijk werd er nog op gewezen dat processen continu bewaakt moeten worden of hiermee wel het beoogde resultaat wordt behaald. Deze module laat zien dat je je onderneming door simpele aanpassingen zowel van binnen als van buiten kan verbeteren en onderscheiden.

Liza Wouters
Kwaliteitsmanager bij Th. Wouters Totaal Afbouw BV

In april 2019 geslaagd voor de NOA-Ondernemersopleiding Toekomstgericht ondernemen

Deel dit artikel: