Vanaf 1 april 2020
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
26 maart 2020

Aanvraag compensatie transitievergoeding voorbereiden

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij UWV voor een compensatie van transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de aanvraag zijn diverse documenten nodig.

De compensatie van de transitievergoeding werd al in 2016 aangekondigd, maar vanaf 1 april 2020 is het eindelijk zover: werkgevers kunnen hun aanvraag voor de compensatie indienen. De aanvraag verloopt via het werkgeversportaal van UWV (waarvoor eHerkenning nodig is). Het instituut eist dat de aanvrager verschillende documenten meestuurt, die bewijzen dat hij recht heeft op de compensatie. Om welke documenten het gaat, hangt van het type ontslag af. Werkgevers kunnen hun aanvraag alvast voorbereiden door de benodigde informatie uit de administratie te verzamelen.

Bewijsstukken voor compensatie transitievergoeding

Documenten die nodig kunnen zijn voor de aanvraag van de compensatie:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst van de ontslagen werknemer;
  • stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst ten einde is gekomen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, zoals een ontslagvergunning van UWV, een beschikking van de kantonrechter of een beëindigingsovereenkomst (hierin moet concreet staan dat langdurige arbeidsongeschiktheid de reden van de contractbeëindiging is);
  • beschikking van UWV over de aanvraag van een WIA- of ZW-uitkering;
  • verklaring van de werkgever waarin staat dat de werknemer ziek was op het moment dat het contract eindigde, in welke periode de werknemer ziek was en welke bedrijfsarts de ziekte van de werknemer heeft vastgesteld;
  • bewijs van betaling van de transitievergoeding (een bankafschrift);
  • gebruikte gegevens voor de berekening van de betaalde transitievergoeding;
  • loonstroken rondom de ziekteperiode van de ontslagen werknemer.

Aanvraagformulier UWV verduidelijkt eisen voor compensatie

Soms verlangt UWV van de aanvrager dat hij nog aanvullende informatie opstuurt. Mist een werkgever bepaalde gegevens, dan betekent dit niet dat hij de compensatie per definitie misloopt. 100% zekerheid over de compensatie heeft hij dan echter niet. Welke documenten de werkgever precies nodig heeft voor zijn aanvraag, staat straks aangegeven op het aanvraagformulier.

Deel dit artikel: