Veilig inloggen bij (overheids)organisaties
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
02 mei 2019

eHerkenning

Ondernemers of medewerkers van een organisatie kunnen zich met één inlogmiddel veilig en eenvoudig online identificeren bij verschillende organisaties: eHerkenning is een initiatief van de Rijksoverheid voor veilig inloggen bij (overheids)organisaties, speciaal voor bedrijven.

Als ondernemer hebt u nog maar één inlogmiddel (eHerkenning) nodig om zaken als belastingen, subsidies, voertuigoverschrijvingen en wijzigingen in het Handelsregister te regelen. Op initiatief van het Ministerie van Economische Zaken, hebben de Belastingdienst, UWV, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Kamer van Koophandel (KvK), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de Gemeente Den Haag en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hierover in 2017 afspraken gemaakt. U kunt al bij ruim 400 organisaties in de (semi-)publieke sector veilig inloggen met eHerkenning. En dat worden er steeds meer.

Zes erkende leveranciers

Anders dan bij DigiD is eHerkenning niet één technische voorziening. Het wordt geleverd door meerdere erkende leveranciers in een netwerk. Zij hebben samen met de overheid glasheldere afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze nagekomen worden. Alleen private partijen die aan álle afspraken voldoen, mogen aan eHerkenning meedoen.

Betrouwbaarheidsniveaus

Er zijn eHerkenningsmiddelen op 5 betrouwbaarheidsniveaus. Hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau, hoe meer zekerheid de dienstverlener krijgt over uw online identiteit. Voor een middel op een hoger betrouwbaarheidsniveau moet u bij de aanvraag meer controlestappen doorlopen om uw identiteit en handelingsbevoegdheid vast te stellen. Zo wordt bijvoorbeeld bij aanvraag van EH3 en EH4 uw originele identiteitsdocument gecontroleerd.

Persoonsgebonden


Een eHerkenningsmiddel is persoonsgebonden en mag niet worden overgedragen of gedeeld. Als iemand anders binnen uw organisatie ook wil inloggen met eHerkenning, moet hij een eigen eHerkenningsmiddel met machtiging hebben. Er is ook een ketenmachtiging mogelijk voor een intermediair die zaken voor u doet.

Kosten

eHerkenning is niet gratis. De rijksoverheid kiest ervoor de kosten van eHerkenning door de gebruikers van het systeem te laten betalen. Op eHerkenning.nl leest u hier meer over. De prijs verschilt per leverancier. Bekijk het leveranciersoverzicht om een kosteninschatting te maken.

Stappenplan eHerkenning

Er is een online stappenplan dat u door de belangrijkste aspecten in het aanvraagproces leidt. Bij UWV en de Belastingdienst kunt u bijvoorbeeld alleen nog inloggen op het werkgevers/ondernemersportaal met middels eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning, dan adviseren we u dat direct te regelen. Zorg dat u minimaal betrouwbaarheidsniveau 3 kiest.

Deel dit artikel: