Aanpassingen 80/90/100-regeling per 1 januari 2023
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
16 februari 2023

80/90/100-regeling weer opengesteld

Het bestuur van het O&O-fonds heeft mogelijkheden gevonden om de 80/90/100 regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder weer open te stellen. De bedrijfstak heeft grote behoefte aan deze mooie regeling, om zo werknemers duurzaam inzetbaar te houden.

In het najaar was het bestuur van het O&O-fonds genoodzaakt om aanvragen voor de instroom aan de 80/90/100-regeling voor werknemers van 57 jaar en ouder stop te zetten. Het maximum budget was bereikt. Maar voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers in onze afbouwsectoren is deze regeling een mooie oplossing, waar veel behoefte aan is. Er werd daarom door werkgevers en werknemers gezamenlijk besproken welke mogelijkheden er waren om de regeling toch weer open te kunnen stellen.

Er is besloten om de 80/90/100-regeling voor huidige en nieuwe deelnemers per 1 januari 2023 aan te passen. Alleen op deze manier is het voor werkgevers en het O&O-fonds Afbouw mogelijk om de regeling betaalbaar te houden. We schetsen in het kort de aanpassingen:

Aanpassingen 80/90/100-regeling:

  • Werknemers van 57 jaar en ouder die gebruik maken van de 80/90/100-regeling hebben bij een fulltime dienstverband recht op 20 vakantiedagen en maximaal 4 atv-dagen.
  • Bij ziekte ontvangen werknemers 85% van het 100% loon. Bij langdurige ziekte kan het O&O-fonds de regeling stopzetten.
  • Zowel bij de regeling voor 57 jaar en ouder als de regeling vanaf 61,5 jaar is de declaratieregeling voor de werkgever aangepast.
  • Werkgevers van werknemers die toe willen treden tot de regeling voor 57 jaar en ouder gaan zelf de kosten voor intake, advisering en loopbaanbegeleiding betalen en kunnen vervolgens maximaal 50% van de kosten declareren bij het O&O-fonds.

Brief met uitleg

Werknemers, die al deelnemen of willen deelnemen aan de 80/90/100-regeling ontvangen binnenkort een brief waarin de wijzigingen zijn uitgelegd en wat de gevolgen zijn in de arbeidsvoorwaarden. Ook werkgevers ontvangen een brief van het O&O-fonds. 

80/90/100-regeling adviesgesprek

Werknemers, die gebruik willen maken van de 80/90/100-regeling en de zware beroepenregeling, kunnen laten uitrekenen hoe dat voor hun inkomen uitpakt. Zij kunnen daarvoor gebruikmaken van de expertise van het Nibud. De mogelijkheid voor een persoonlijk financieel adviesgesprek is een onderdeel van de vervroegd uittredenregeling, die sociale partners overeengekomen zijn. Meer informatie over het adviesgesprek.

Meer informatie

Op mijnafbouw.nl staan alle aanpassingen toegelicht. Er is ook een pagina waarop alle veelgestelde vragen over de 80/90/100-regeling staan, uiteraard mét de antwoorden.

Deel dit artikel: