Er is een groot verschil in de vormen van re-integratie
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Passend werk of arbeidstherapie?

Als een zieke werknemer in staat is om te re-integreren, maar nog niet zijn eigen werkzaamheden kan uitvoeren, behoort het tot de mogelijkheden dat de werknemer passende arbeid of arbeidstherapie volgt. Regelmatig worden deze twee door elkaar gehaald. Er zit echter een groot verschil tussen deze twee vormen van re-integratie.

Passende arbeid

Passende arbeid is het werk dat een werknemer nog kan doen ondanks zijn arbeidsongeschiktheid. Welke arbeid passend is voor een werknemer, kan de werkgever laten beoordelen door de bedrijfsarts en/of arbeidsdeskundige. Zolang een werknemer passende arbeid verricht, blijft hij ziek en houdt hij gedurende 104 weken recht op de reguliere loondoorbetaling. Na 104 weken heeft een zieke werknemer die passende arbeid verricht alleen recht op loon tegen de loonwaarde die bij deze passende arbeid hoort. Als de passende arbeid niet structureel kan worden voortgezet in het bedrijf, kan de werkgever er ook voor kiezen het dienstverband te beëindigen.

Arbeidstherapie

Arbeidstherapie is een kortdurende activiteit als onderdeel van de re-integratie. Deze therapie heeft het doel om duidelijkheid te krijgen over de belastbaarheid van de arbeidsongeschikte werknemer. In de praktijk zetten werkgevers arbeidstherapie vaak in om werknemers na een langere periode van arbeidsongeschiktheid weer aan het werk te laten wennen. Dat is ook prima. Echter om een loonsanctie te voorkomen, is het verstandig om arbeidstherapie maar voor maximaal vier weken aan te bieden.

Stappenplan

In veel gevallen zien we dat er een stappenplan aan de arbeidstherapie ten grondslag ligt: daarmee wordt in duidelijke stappen gewerkt aan een (hopelijk) definitief (gedeeltelijk) herstel. Aan het werken op basis van arbeidstherapie is geen loonwaarde verbonden. Als de arbeidstherapie is afgelopen en er echt (gedeeltelijk) herstel heeft plaatsgevonden, moet bepaald worden welke loonwaarde bij dit herstel hoort. Het correct toepassen van verzuim en het re-integreren van zieke werknemers ligt als een zware verantwoordelijkheid bij de werkgever. De materie is niet eenvoudig en een fout is zo gemaakt. Voorkom een vorm van arbeidstherapie die al maanden duurt. We adviseren leden voor meer informatie altijd contact met ons secretariaat op te nemen.