Doorloop het stappenplan
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Loon- en functiestructuur

CAO-partijen Afbouw hebben een nieuwe functiestructuur afgesproken. Deze is op 1 mei 2019 ingegaan. Alleen voor UTA-medewerkers in de sector Natuursteen is de nieuwe loon- en functiestructuur pas op 1 mei 2020 van kracht geworden. We hebben handleidingen en voorbeeldbrieven om de nieuwe structuur correct toe te passen.

De nieuwe functiestructuur kan ook gevolgen hebben voor de lonen van werknemers. Alle werknemers moeten opnieuw ingeschaald worden en schriftelijk bericht krijgen over de functie-indeling en salarisopbouw. NOA, vakbonden FNV en CNV (cao-partijen Afbouw) hebben alle informatie over de nieuwe loon- en functiestructuur op een speciale website geplaatst. Op www.mijnafbouw.nl vindt u:

  • Info over (de indeling van) het nieuwe functiegebouw
  • Loongebouw
  • Inloopschalen
  • Doelgroepen lonen
  • Bezwaar

Belangrijke uitgangspunten

Voor de nieuwe functie- en loonstructuur gelden de volgende uitgangspunten:

  1. Kostenneutraliteit voor de werkgever. Het invoeren mag niet leiden tot grote kostenstijging. Geringe stijgingen zijn niet altijd te voorkomen. Dat geldt zeker voor individuele gevallen. Echter over de gehele linie genomen moet het niet tot extra (hoge) kosten leiden.
  2. Werknemers mogen er, bijvoorbeeld door een mogelijk lagere waardering, niet op achteruitgaan en moeten in ieder geval ook de 3% loonsverhoging per 1 mei 2020 krijgen. Als de indeling in de nieuwe structuur en bijbehorende loonschaal leidt tot een verlaging of verhoging van loon, mag de prestatietoeslag eenmalig worden aangepast (verlaagd of verhoogd).

Gefaseerde invoering

Het nieuwe functie- en loongebouw is per 1 mei 2019 in werking getreden, met uitzondering voor de UTA-medewerkers in de sector Natuursteen. In de oude functiestructuur van de natuursteensector waren namelijk geen aparte loonschalen e.d. voor het UTA-personeel opgenomen. Diverse UTA-functies kwamen bovendien niet voor in de overige sectoren. Daarom werd besloten door AWVN een apart onderzoek te laten verrichten voor een correcte functiewaardering. Zodoende wordt voor UTA-medewerkers in de sector Natuursteen pas per 1 mei 2020 de nieuwe loon- en functiestructuur toegepast.

Referentiefuncties UTA

Belangrijk om te weten is dat de (nieuwe) gewaarde en ingeschaalde functies voor UTA-personeel zogenaamde referentiefuncties zijn. Dit wil zeggen dat het voor kan komen dat de werkgever tot de conclusie komt dat bepaalde functies in zijn bedrijf niet of niet helemaal passen bij de gevonden referentiefunctie. In dat geval moet u als werkgever in overleg met uw werknemer. Met gebruik van gezond verstand moet worden bepaald waar de werknemer moet worden ingedeeld. Dat kan soms lastig zijn. Schroom in die gevallen niet om contact met NOA op te nemen om te zien hoe u dit het beste kunt doen.

Doorloop 3 stappen

Wat de nieuwe loon- en functiestructuur precies voor u en uw werknemers inhoudt, kunt u namelijk alleen zelf beoordelen. Om de nieuwe loon- en functiestructuur correct toe te passen moet u de volgende drie stappen doorlopen:

  1. Alle werknemers moeten inmiddels zijn ingedeeld op basis van de (nieuwe) functies in de nieuwe functiestructuur.
  2. Voor werknemers die in een andere groep worden ingedeeld, moeten het garantieloon en de prestatietoeslag opnieuw worden berekend;
  3. U informeert uw werknemer schriftelijk over zijn/haar nieuwe indeling en het garantieloon en de prestatietoeslag, die daarop van toepassing zijn.

Voorbeeldbrieven

Voor NOA-leden hebben we voor werknemers uit alle hoofdsectoren een voorbeeldbrief gemaakt, die u kunt gebruiken om uw werknemers correct te informeren over de nieuwe functiestructuur. U kunt de voorbeelden onderaan deze pagina downloaden.

Uitbesteden of zelf regelen?

De meeste loonadministrateurs zijn inmiddels goed op de hoogte en zullen u helpen om de nieuwe structuur voor uw medewerkers direct goed toe te passen. Als u deze zaken zelf regelt, is het wel belangrijk dat u het zo spoedig mogelijk regelt. We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen heeft; neem dan contact op met onze telefonische servicedesk op 0318-547373 of per mail via info@noa.nl.