Hanteer de wet van Pareto
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Een actieplan maken

Allereerst is het handig om een SWOT-analyse te maken, zodat je helder voor ogen hebt waar je kansen liggen en waar je al goed in bent. Daarna ga je concreet aan de slag met je sterkte-zwakte-analyse door verbeterpunten te noteren. Aan de hand van de wet van Pareto kun je een top 3 actielijst maken: acties die mogelijk weinig inspanning kosten, maar groots resultaat hebben.

Heb je nog geen SWOT-analyse, maak die dan eerst. We helpen je graag op weg.

Het Pareto principe

Het patroon van het 80/20 principe werd voor het eerst in 1897 ontdekt door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto (1848 - 1923). ‘De wet’ is sindsdien in uiteenlopende situaties herontdekt. Het staat bekend onder een groot aantal namen: 80/20 regel, de Wet van Pareto, principe van de minste inspanning en dergelijke. Het meest bekend zijn echter de '80/20 regel' en het Pareto Principe.

Het Pareto Principe geeft aan dat een gering aantal oorzaken (beperkte input of moeite) verantwoordelijk is voor het merendeel van de resultaten (output of beloning). Letterlijk betekent dit bijvoorbeeld dat 80% van de resultaten die je met jouw organisatie realiseert, afkomstig is van slechts 20% van alle inspanningen.

Er is ook wel kritiek op de wet van Pareto, omdat het een versimpeling van de werkelijkheid betreft. Maar om doelmatig aan de slag te gaan, biedt dit principe voldoende mogelijkheden om de belangrijkste verbeterpunten voor jouw onderneming te filteren. Het doel van een actieplan is immers om de belangrijkste dingen als eerste op te pakken!

Spelregels

Bedenk dat alles mag en alles kan. Betrek je medewerkers bij het maken van een actieplan, stel dan als spelregel op dat er geen commentaar op ideeën van anderen wordt geleverd en dat iedereen minimaal drie verbeteringen geeft.

Stap voor stap

 • Noteer de genoemde verbeteringen.
 • Bedenk zaken die van belang zijn voor deze verbetering. Beantwoord bijvoorbeeld de onderstaande vragen:

  Hoe lang duurt het voordat we dit hebben gerealiseerd?

  • 1 Week
  • 1 Maand
  • 1 Jaar

  Hoe lang duurt het voordat we dit hebben gerealiseerd?

  • 1 Week
  • 1 Maand
  • 1 Jaar

  Wat kost het om dit te realiseren?

  • € 10.000
  • Tussen € 10.000 en € 20.000
  • > dan € 20.000


  Wat levert het op?

  • < € 10.000
  • Tussen € 10.000 en € 20.000
  • > dan € 20.000


  Wie heb je allemaal nodig om het te realiseren?

  • Alleen jezelf.
  • Bepaalde mensen intern
  • Externe mensen
  • Bedenk zelf vragen
  • Wat voor de organisatie het beste is, becijfer je met een 3. Wat het minst goed is, krijgt het cijfer 1 en de verbeteractie er tussen in, krijgt het cijfer 2. Dit doe je gezamenlijk.
  • Zet waardes achter de verbetering en vermenigvuldig deze met elkaar, zodat er een uitkomst is.
  • De drie acties met de hoogste uitkomst, ga je uitwerken.
  • Bespreek goed Wie, Wat en Wanneer!

Een uitgewerkt voorbeeld

Doel: Meer werk.
Mogelijke verbeteringen zijn:

Tijd xKosten xOpbrengst xSom=
Een verkoper erbij2136
We gaan voor 25% korting geven3113
Meer reclame maken2124
Benaderen van vaste klanten33327
Idee 5
Idee 6

De concrete actielijst wordt:
1. Vaste klanten benaderen
2. Een verkoper erbij.