Denk 'out-of-the-box'
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Het belang van een SWOT-analyse

Een interne sterkte-zwakte analyse, gecombineerd met benoeming van extern gerichte kansen en bedreigingen: elke ondernemer zou regelmatig een SWOT-analyse moeten maken. Dit omdat de wereld en het bedrijfsleven om ons heen voortdurend verandert. Er ontstaan dan nieuwe kansen waar je snel op moet inspelen. Door een SWOT te maken, kun je ontdekken dat trends of nieuwe technologieën een verandering voor jouw bedrijf betekenen.

SWOT analyse

SWOT Analyse is een methode die men kan gebruiken bij het evalueren van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van een project of organisatie. SWOT staat voor Strengths (sterktes), Weaknesses (zwaktes), Opportunities (kansen) en Threats (bedreigingen). Hierbij gaat het om de doelstellingen van de organisatie of projecten en de identificatie van de interne en externe factoren die gunstig en/of ongunstig zijn voor de verwezenlijking van de externe doelstellingen. Deze methode is in de jaren 1960/ 1970 mede ontwikkeld door Albert Humphrey, op basis van onderzoek van datagegevens van de top 500 bedrijven in de Verenigde Staten.

We leggen kort uit wat er bedoeld wordt met de vier elementen:

Sterktes

Dit zijn sterke punten van een project of organisatie die kunnen bijdragen aan het realiseren van de beoogde doelstellingen. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Welke voordelen bied je jouw klanten?
 • Wat doe je beter dan je concurrenten?
 • Waarom kiezen klanten eerder voor jou dan voor je concurrenten?
 • Wat zijn jouw unieke verkooppunten (USP’s: Unique Selling Points)?
 • Welke factoren hebben een belangrijke invloed op het koopgedrag van jouw klanten?

Zwaktes

Dit zijn zwakke punten van een project of organisatie die een negatief effect kunnen hebben bij het realiseren van de beoogde doelstellingen. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Wat kan er vanuit de organisatie verbeterd worden?
 • Wat moet vooral ontweken worden binnen de organisatie of het project?
 • Welke zwakheden zien onze klanten?
 • Waardoor verliezen we (wel eens) klanten?

Het is best lastig om zwaktes te definiëren. Het kan ook behoorlijk confronterend zijn. Vraag daarom anderen om een oordeel, zodat je hiermee aan de slag kunt.

Kansen

Dit zijn de mogelijkheden die zich voordoen voor de organisatie of het project. Om dit te kunnen achterhalen kunnen de volgende vragen worden gesteld:

 • Welke interessante trends zijn er waarop je kunt inspelen?
 • Wat zijn nu kansen?

Voor het beantwoorden van de bovenstaande vragen kunnen de volgende zaken van invloed zijn: technologische ontwikkelingen, beleidsmatige ontwikkelingen, veranderingen binnen de doelgroep, nieuwe leveranciers, enzovoorts.

Bedreigingen

Dit kunnen mogelijke blokkades zijn, die een project of organisatie negatief kunnen beïnvloeden vanuit de markt. Stel jezelf de volgende vragen:

 • Welke mogelijke blokkades of externe risico’s kunnen we identificeren voor de organisatie of het project?
 • Hoe ziet de financiële situatie eruit?
 • In hoeverre vormen nieuwe technologieën een bedreiging?
 • Zijn geïdentificeerde zwaktes een bedreiging?
 • In hoeverre voldoen we aan de kwaliteitseisen van de markt en kunnen we nog concurreren met andere aanbieders?

Tips voor het maken van een SWOT analyse

De SWOT analyse is een serieuze methode. Wanneer je ermee aan de slag gaat, ga er dan even goed voor zitten. Ga niet op een kladpapiertje aan de slag, maar denk ‘out-of-the-box’ en schrijf op groot papier, zodat je allerlei gedachtenspinsels direct kunt noteren. Zorg voor realistische en haalbare doelen. Een SWOT kan ook heel nuttig bij kansverkenning: hoe haalbaar is je idee? Een goede SWOT-analyse kan bijdragen aan besluitvorming.