Gebruik de CO2-kosten calculator
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

CO2 footprint bepalen

Een CO2 footprint is een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die een CO2-prestatieladder hanteren, willen schoner kunnen werken en produceren. Ook onderaannemers worden dan gevraagd hun CO2-footprint te leveren. Er is een handig online hulpmiddel waarmee u inzicht krijgt in de eigen CO2-voetafdruk en bijbehorende kosten

Bereken CO2 voetafdruk en uitstootreductie

De CO2 footprint is een handig hulpmiddel om inzicht te krijgen hoe uw bedrijf de CO2 uitstoot kan verlagen. Het gaat niet alleen om het inzichtelijk maken van de CO2 uitstoot; reductie van CO2 kan ook leiden tot flinke besparingen voor uw bedrijf.

Fossiele brandstoffen worden duurder

Tijdens de klimaattop in Parijs eind 2015, is overeen gekomen dat landen, ook Nederland, gaan werken aan een hogere prijs op CO2. Daarmee wordt het verbruik van fossiele brandstoffen ontmoedigd en blijven we onder de 2 graden Celcius opwarming van de aarde. Onderzoekers stellen dat de prijs van CO2 €60,- per ton CO2 bedragen in het jaar 2020. Die prijs loopt op naar €100,- per ton CO2 in het jaar 2050.

Gratis online tool

Daarom is er nu ook een openbaar toegankelijke tool waarmee ieder Nederlands bedrijf inzicht kan krijgen in de eigen CO2-kosten. De tool laat zien wat de CO2-voetafdruk van een bedrijf is en welke CO2-kosten daarmee gepaard gaan. Zo kunnen ondernemers zich voorbereiden op toekomstig klimaatbeleid.

5-stappenplan

Met de gratis toegankelijke CO2-calculator krijgt u inzicht in uw eigen milieu-impact en de kostenrisico’s van CO2-beprijzing. Ook maakt de tool duidelijk hoe aantrekkelijk het is om te besparen op het verbruik van fossiele brandstoffen. Het Klimaatplein laat met behulp van een 5-stappenplan zien hoe dat verbruik te verminderen is zodat op zowel huidige als toekomstige energie- en CO2 kosten te besparen is.