De spelregels op een rijtje gezet
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA

Collectieve ongevallenverzekering

Werkgevers in de afbouw zijn verplicht voor de werknemers een ongevallenverzekering af te sluiten, die een uitkering garandeert mocht een werknemer door een ongeval overlijden of blijvend letsel oplopen. De exacte voorwaarden staan vermeld in Bijlage 4 van de cao Afbouw.

Via de bedrijfstak eigen regelingen heeft iedere werkgever voor zijn medewerkers een ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering is wereldwijd 24 uur per dag en 7 dagen in de week van kracht, zowel in als buiten dienstverband. In geval van overlijden ten gevolge van een ongeval keert de verzekering € 20.500 uit en in geval van blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval € 41.000. Maatgevend is te allen tijde het verzekerde bedrag dat van toepassing is/was op de dag van het ongeval. Uitkering vindt plaats zonder rekening te houden met een al dan niet elders eveneens afgesloten ongevallenverzekering.

Spelregels van de collectieve ongevallenverzekering

In geval van een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens blijvende algehele of gedeeltelijke invaliditeit zou kunnen ontstaan dient dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na het ongeval, te worden gemeld door het invullen en ondertekenen van een schadeformulier, dat naar de afdeling schade van Wuthrich dient te worden opgestuurd.

In geval van overlijden dient dit door de werkgever of de begunstigde/nabestaanden 48 uur vóór de begrafenis of crematie te worden gemeld door het invullen en ondertekenen en aansluitend per fax of e-mail naar de afdeling schade van Wuthrich opsturen van een schadeformulier.

In alle gevallen dient medewerking te worden verleend met betrekking tot eventueel noodzakelijk medisch onderzoek naar het ontstaan van het ongeval en/of de doodsoorzaak, alsmede naar de mate van blijvende invaliditeit.

Hopelijk is het invullen van een schadeformulier nooit nodig, maar onderaan de pagina kunt u het formulier downloaden.