Vernieuwd wet DBA verwacht vanaf 2021
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 november 2018

ZZP wetgeving uitgesteld

Na het verdwijnen van de VAR in 2016 werd de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Er werden onder meer modelovereenkomsten ingevoerd, op basis waarvan de Belastingdienst sinds 1 mei 2016 het werken met ZZP-ers kon beoordelen. Al snel bleek dat de wet DBA niet de oplossing is voor deze problematiek. Wat en hoe wel, weet men echter ook niet…

De politiek kwam al vrij snel na invoering van de wet tot de conclusie dat andere - duidelijker - wetgeving nodig is. Omdat dit de nodige tijd zou kosten, werd besloten de wet DBA voorlopig in stand te houden, maar de handhaving op een laag pitje te zetten. In het huidige regeerakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe wetgeving. Eén van de belangrijkste afspraken daarbij is, dat het langdurig werken met zelfstandigen tegen een laag tarief niet meer mogelijk zou moeten zijn. Dergelijke arbeidsrelaties moeten automatisch tot werknemerschap leiden, zo wordt gesteld.

Bedacht alternatief in strijd met Europees Recht

De bedoeling was dat de nieuwe wetgeving op 1 januari 2020 in zou gaan. Minister Koolmees heeft nu in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat met name ‘de werknemerschap maatregel’ in strijd is met Europees Recht. Dit betekent onder andere dat men hier opnieuw onderzoek naar moet doen. En daar is wederom (veel) tijd voor nodig. Daarnaast moeten er nog veel meer zaken bekeken worden en heeft de minister aangegeven dat nieuwe wetgeving langer op zich zal laten wachten.

Aangepaste wetgeving opnieuw uitgesteld

Op zijn vroegst zal vernieuwde wetgeving pas per 1 januari 2021 in gaan. Kortom, de onzekerheid voor ZZP-ers en hun opdrachtgevers duurt voort. De wet DBA blijft van kracht, maar de handhaving blijft vooralsnog op een laag pitje staan. De echte oplossing blijft dus nog langer uit. U zult nog even vooruit moeten met de huidige wetgeving en de wijze waarop opdrachtgevers en ZZP-ers met elkaar aan het werk kunnen, blijft ongewijzigd.

Uiteraard volgt NOA de ontwikkelingen op de voet en houden wij u op de hoogte van de mogelijke nieuwe wetgeving.

Deel dit artikel: