Help buitenlandse werknemers met afsluiten zorgverzekering
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
10 juni 2021

Zorgverzekering ‘plicht’

Als u een buitenlandse werknemer in dienst neemt, of inhuurt via een organisatie, controleer dan of die medewerker een Nederlandse zorgverzekering heeft afgesloten. Om problemen te voorkomen doet u er verstandig aan om een arbeidsmigrant te helpen met het afsluiten van een zorgverzekering, als hij/zij dit nog niet in Nederland heeft geregeld. 

Nederlandse zorgverzekering is verplicht

Iemand die in Nederland woont of een inkomen ontvangt, is van de Nederlandse overheid verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het komt regelmatig voor dat een buitenlandse werknemer een reisverzekering of een Europese zorgverzekering heeft afgesloten en dat daarmee gedacht wordt dat dit voldoende is. Toch is een Nederlandse zorgverzekering verplicht. De werknemer kan een boete krijgen van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) wanneer er geen Nederlandse zorgverzekering is afgesloten. 

Waarom als werkgever hierbij helpen?

Het is natuurlijk aan de werknemer om er voor te zorgen dat hij/zij voldoet aan Nederlandse regelgeving. In de praktijk blijkt het voor buitenlandse arbeidsmigranten vanwege de taalbarrière best ingewikkeld te zijn om dit goed te regelen. Als u de werknemer hierbij helpt, dan helpt u ook u zelf, want de (financiële) ongemakken van een onverzekerde werknemer komen vaak bij de werkgever terecht. U kunt ook afspreken dat u de zorgkosten inhoudt op de loonstrook. Let er op dat de buitenlandse werknemer daarnaast vaak recht heeft op zorgtoeslag; dat moet separaat worden aangevraagd.

Deel dit artikel: