Personeelstekort stagneert de woningbouw
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
15 april 2021

Woningnood zorgt voor sterke prijsstijging

Van de week kwam het Planbureau voor de Leefomgeving met een notitie voor de kabinetsformatie over het enorme woningtekort. En vandaag publiceerde NVM dat de huizenprijzen het eerste kwartaal van 2021 met bijna 15% zijn gestegen. Hoe gaat Nederland het hoofd bieden aan dit enorme probleem?

Volgens het PBL is het personeelstekort de grootste belemmering van de bouwcapaciteit. Allereerst moeten gemeenten hun taken wat betreft ruimtelijke ordening goed kunnen uitvoeren. Het stagneert in het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven. En in de bouw zijn te weinig vakmensen om het aangekondigde aantal van een miljoen woningen te kunnen bouwen. 

Stimulans nodig voor meer vakkrachten

NOA roept natuurlijk al jaren dat er meer moet worden gedaan om opleidingen en innovaties in de bouw door de overheid te laten stimuleren. We doen er van alles aan om jongeren te enthousiasmeren voor een opleiding met baangarantie in een van onze sectoren. We realiseren gelukkig weer een toename van het aantal leerlingen, maar we hebben nog veel meer mensen nodig. 

Huizenmarkt uit evenwicht

Dat de woningnood hoog is, blijkt ook uit de alsmaar stijgende huizenprijzen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning steeg in het eerste kwartaal van 2021 naar 385.000 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal 2020 van bijna 15%. De laatste 20 jaar is dit niet meer voorgekomen, zo stelt makelaarsvereniging NVM op hun website. De makelaarsvereniging waarschuwt er ook voor dat meer dan de helft van alle woningen die te koop worden aangeboden boven de vraagprijs wordt verkocht. De bedragen waarmee de vraagprijs wordt overboden stijgen ook steeds verder. Dit brengt de huizenmarkt uit evenwicht.

Oproep voor een minister voor wonen

Het woningtekort wordt niet zomaar opgelost door een pot geld ter beschikking te stellen. Dat schrijft PBL ook in de memo aan de kabinetsformatie. Het is een complexe puzzel waar goed naar gekeken moet worden. NOA pleitte eerder al voor een minister, die zich specifiek met bouwen en wonen bezig kan houden. 

Deel dit artikel: