Renovatie- en verbouwingsprojecten vallen miv 2024 onder WKB
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
01 december 2022

WKB update

De Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen zal, zoals het er nu en na diverse malen van uitstel naar uitziet, op 1 juli 2023 in werking treden. Door de minister is daarna besloten om een gedeelte van de wet per 1 januari 2024 in te voeren. Hieronder vallen renovatie- en verbouwingsprojecten.

Er zijn tot 1 januari 2024 nog geen dossiers nodig voor gebouwen die onder gevolgklasse 1 vallen. In het ontwerpbesluit staat een ingewikkelde opsomming opgenomen van bouwwerken die onder klasse 1 vallen. We zullen later nog precies proberen aan te geven waaronder afbouwwerkzaamheden vallen en wanneer hier dossiers voor moeten worden gemaakt. 

Door de Eerste Kamer is al veelvuldig kritiek geleverd op de gang van zaken. Niet alleen in de Kamer, ook in het land zijn er verschillende zorgen: of er bijvoorbeeld  wel voldoende kwaliteitsborgers zullen zijn bij invoering van de wet en of gemeentes dan hun automatisering al wel op orde hebben om de vergunningverlening conform nieuwe wetgeving te regelen. De WKB wordt onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. 

Bekijk ook veelgestelde vragen over de WKB in onze kennisbank

Deel dit artikel: