Hoe nu verder?
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
13 juli 2020

Wet minimum uurloon voor ZZP-ers ingetrokken

Om ZZP-ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt beter te beschermen, had minister Koolmees een wet ingediend waarbij er een verplicht minimum uurloon aan een ZZP-er moest worden betaald. Tevens moest er dan met een zogenaamde zelfstandigheidsverklaring gewerkt worden. Onwerkbaar stelden wij. Dat werd door de minister onderkent. Maar wat nu?

Nadat Koolmees het wetsvoorstel had ingediend, werd er van veel kanten - ook door NOA - bezwaar ingediend tegen deze wetgeving. Los van de principiële vraag of een minimum uurloon voor ZZP-ers thuishoort op de vrije markt, brengt de wet zoveel administratieve rompslomp met zich mee dat deze onuitvoerbaar zou zijn. Dit heeft de minister uiteindelijk doen besluiten om de wet definitief in te trekken. Dit betekent echter niet dat er geen regels zijn als het gaat om ZZP-ers. Het betekent namelijk dat de Wet Deregulering Arbeidsverhoudingen (DBA) gewoon nog langer van kracht blijft. Daarom zetten wij voor de volledigheid nog eens uiteen wat dit betekent.

Wet DBA

De wet beoogt door middel van modelovereenkomsten de arbeidsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (lees: ZZP-er) te regelen. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn voornamelijk dat de opdrachtgever weer (mede) verantwoordelijk is voor de wijze waarop de arbeidsverhouding wordt vorm gegeven. Daarbij wordt vooral gekeken of de ZZP-er niet als werknemer kan worden aangemerkt. Als dat zo is, dan zal de opdrachtgever in principe als werkgever worden aangemerkt en zal deze alsnog een aanslag krijgen (inclusief boetes e.d.) in het kader van de loonheffing en SV-premies. De vrijwaring die u had met de VAR is verdwenen. Om toch een vorm van vrijwaring te kunnen krijgen, is er in de wet opgenomen dat men vrijwaring kan verkrijgen door met een modelovereenkomst te werken. Echter als het werken in de praktijk (sterk) afwijkt van wat er in de modelovereenkomst geregeld is (waarin de opdrachtnemer niet als werknemer wordt aangemerkt), is de opdrachtgever toch niet gevrijwaard en kan deze een flinke naheffing verwachten.

Modelovereenkomst Afbouw

Voor de Afbouw is er sinds 23 augustus 2016 een sectormodelovereenkomst, die is goedgekeurd door de Belastingdienst. Als opdrachtgever en opdrachtnemer in de praktijk goeddeels werken zoals in deze modelovereenkomst beschreven, is de opdrachtgever voor maximaal 5 jaar gevrijwaard. U hoeft de modelovereenkomst niet als een getekend stuk voor iedere opdracht te hebben. Het volstaat als u een verwijzing opneemt in uw onderaannemingscontract of bijvoorbeeld via de mail naar elkaar bevestigt dat u de Modelovereenkomst Afbouw toepast. Dat kan bijvoorbeeld met onderstaande tekst:

“Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 23 augustus 2016 onder nummer 90516.40170 beoordeelde overeenkomst.”

Uitstel handhaving

In de wet DBA was een overgangstermijn tot 1 mei 2017 afgesproken voor het invoeren en gaan gebruiken van modelovereenkomsten. De Belastingdienst zou daarbij wel controles uitvoeren, maar nog geen boetes opleggen als geconstateerd werd dat de wetgeving niet correct werd gevolgd. Men zou bedrijven vooral wijzen op het gaan gebruiken van modelovereenkomsten. Echter door de vele onduidelijkheid en onzekerheid die de nieuwe wet voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer betekende, was besloten de handhaving nog verder uit te stellen tot in ieder geval 2019. Inmiddels is de handhaving opgepakt en heeft men ook aangegeven dat o.a. de bouwnijverheid tot één van de sectoren behoort waar de handhaving verscherpt zal worden. In welke mate precies is niet helemaal bekend, maar u kunt op enig moment in de nabije toekomst controle verwachten van de Belastingdienst. Wees u er daarom goed bewust zijn dat de wet DBA volledig van kracht is!

Hoe nu verder?

Voorlopig is nieuwe wetgeving dus van de baan, maar de politiek zit natuurlijk niet stil. Of dit betekent dat er op korte termijn iets nieuws te verwachten valt, is zeer twijfelachtig. Volgend jaar maart zijn er nieuwe verkiezingen en het is veelal gebruikelijk in de politiek om dan geen wetgeving meer aan de orde te stellen die zoveel maatschappelijke impact heeft. De kans dat het huidige kabinet over dit vraagstuk nog beslissingen neemt, is zeer klein. Waarschijnlijk wordt het doorgeschoven naar een volgend kabinet. Of en in hoeverre die dit punt gaat aanpakken is zeer de vraag. Over die ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Samengevat

Er komt geen minimum uurloon voor ZZP-ers, maar de DBA blijft gewoon van kracht. Dus is ook het werken met modelovereenkomsten nog steeds aan de orde. Het is aanbevelenswaardig hier gewoon mee door te gaan en als u in de afgelopen jaren nog niet met modelovereenkomsten gewerkt heeft, dit alsnog op te pakken. Bekijk hoe u in uw organisatie met ZZP-ers werkt en leg dit langs de meetlat van de modelovereenkomst Afbouw. Mogelijk moet u dan nog aanpassingen maken. Als u daarbij vragen heeft, of u komt er niet uit, schroom dan niet om contact met het secretariaat op te nemen. Een fout is snel gemaakt en kan in de toekomst onnodig duur uitpakken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Deel dit artikel: