Juiste uren doorgeven i.v.m. premies
Alle afbouwbedrijven
aangesloten bij NOA
29 oktober 2020

Wat zijn verloonde uren?

In de aangifte loonheffingen moet u het juiste aantal verloonde uren opgeven. Dat is van belang voor de processen van de Belastingdienst, UWV en het CBS. Het juiste aantal is ook voor u als werkgever van belang, want het aantal verloonde uren bepaalt het recht op en/of de hoogte van de tegemoetkomingen en premies. Maar hoe bepaalt u het juiste aantal?

Het juiste aantal verloonde uren is van belang voor:

  • het lage-inkomensvoordeel (LIV) (vanaf 1 januari 2017)
  • de loonkostenvoordelen (LKV’s) (vanaf 1 januari 2018)
  • het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) (vanaf 1 januari 2018)
  • de hoogte van de AWf-premie die de werkgever voor een werknemer betaalt (vanaf 2020).
  • de duur van een WW-, ZW-, WIA- of WAO-uitkering.

Het CBS, UWV en de Belastingdienst hebben gezamenlijk standpunten geformuleerd om meer duidelijkheid te geven over wat nu precies verloonde uren zijn. In de praktijk blijken hier veel vragen over te zijn.

Download de verduidelijking van Belastingsdienst, UWV en CBS

Deel dit artikel: